خرید شال ناطق‌نوري: استهلاك خودرو نمايندگان پس از 4 سال!

يک عضو هيات رئيسه با دفاع از وام 100 ميليون توماني که به نمايندگان اعطاء مي‌‏شود،‌ در پاسخ به اينکه چرا به نمايندگاني که در ادوار گذشته هم در مجلس بوده‌‏اند،‌ اين وام داده شده است؛ گفت: به نمايندگاني که خانه دارند، وام نداده‌‏ايم، خودرو هم پس از چهار سال مستهلک مي‌‏شود!

به گزارش خبرنگار “ايلنا”، احمد ناطق نوري در جمع خبرنگاران پارلماني درتشريح وام 100 ميليون توماني که به نمايندگان اعطاء شده است،‌‏ گفت: از اين مبلغ ماهي يک ميليون تومان براي رهن مسکن در اختيار نمايندگان قرار مي‌‏گيرد.

وي در واکنش به اظهار تعجب خبرنگاران و اينکه اين مبلغ را بسيار گزاف مي‌‏دانستند، گفت: اگر شما خانه ارزان‌‏تري خبر داريد، به ما هم بگوييد.
ناطق نوري در پاسخ به اينکه چرا اين وام بلاعوض به نمايندگان پرداخت شده است؟، اظهار داشت:‌‏ ما هيچ وام بلاعوضي به نمايندگان نداده‌‏ايم. بخشي از اين وام،‌‏حق مسکن است که ماهانه پرداخت مي‌‏شود. بخشي از اين وام هم براي خريد ماشين به نمايندگان داده‌‏ايم. اين بخش از وام هم از طريق بانک‌‏ها پرداخت مي‌‏شود و نه از طريق مجلس. اما اين مبالغ از حقوق ماهيانه نمايندگان کسر مي‌‏شود.

اين عضو هيات رئيسه مجلس با بيان اينکه اين روال در مجلس هفتم نيز وجود داشته است،‌ ‏ادامه داد:آن زمان قيمت ماشين 16 ميليون تومان بود اما الان خودرو 23 ميليون تومان شده است. با اين حال ما بيشتر از 20 ميليون تومان نمي‌‏توانستيم به نمايندگان وام بدهيم.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار “ايلنا” که پرسيد حقوق نمايندگان در مجلس هشتم به نسبت گذشته چقدر افزوده شده است؟،‌‏گفت:‌ هيچ چيزي به حقوق نمايندگان اضافه نشده و حقوق ما 800 هزار تومان است که با مخلفاتي که به آن اضافه مي‌‏شود، معادل يک ميليون تومان مي‌‏شود.

عضو هيات رئيسه مجلس در توضيح وام پرداخت شده به نمايندگان،‌‏ تصريح کرد: 50 ميليون تومان براي کمک هزينه مسکن به نمايندگان داده مي‌‏شود که به آنها وام مي‌‏دهيم. اين مبلغ طي چهار سال فعاليت نمايندگان، ماهيانه معادل يک ميليون تومان از حقوق نمايندگان کسر مي‌‏شود.
وي در پاسخ به اينکه آيا مجلس تعاوني مسکن دارد يا نه؟، گفت:‌ مجلس تعاوني مسکن ندارد فقط يک تعاوني خصوصي داشتيم.
ناطق نوري در پاسخ به اينکه 30 ميليون تومان وجه ديگر که به نمايندگان اعطا شده براي چه بوده است؟، اظهار داشت:‌ اين 30 ميليون تومان را به عنوان وديعه به نمايندگان مي‌‏دهيم. سپس محاسبه مي‌‏کنيم که کرايه چهار ساله مسکن نمايندگان چقدر است، تا آن را ماهيانه از حقوق نمايندگان کسر کنيم.

وي در پاسخ به اينکه مگر حقوق نمايندگان چقدر است که شما ماهيانه اين مبالغ را از آن کسر مي‌‏کنيد؟، گفت: ماهانه يک ميليون تومان بابت حق مسکن به نمايندگان مي‌‏دهيم که به جاي پرداخت ماهيانه اين بار يک جا به حساب نمايندگان واريز شده است اما به تدريج آن را از حقوق ماهيانه نمايندگان کم مي‌‏کنيم.
نماينده نور در واکنش به انتشار اخباري مبني بر اينکه به نمايندگان در سعادت آباد خانه داده شده است،‌‏ با تکذيب اين خبر گفت:‌ آن خانه‌‏ها، مسکن شخصي نمايندگان است و هيچ ارتباطي به مجلس ندارد.

وي در پاسخ به سوال ديگري با تاکيد بر اينکه مجلس خانه سازماني ندارد، ادامه داد:‌ مجلس فقط 42 واحد خانه سازماني داشت که آن را براي مزايده به فروش گذاشته‌‏ايم.
عضو هيات رئيسه مجلس که به دليل تناقض در گفتارش با سوالات پياپي خبرنگاران مواجه ميشد،‌‏ بار ديگر در پاسخ به اينکه بالاخره براي خريد مسکن چقدر به نمايندگان وام داده شده است؟، گفت:‌ به نمايندگان تهراني هيچ وامي براي خريد مسکن داده نشده است.

وي در پاسخ به اينکه چرا به نمايندگاني که در دوره‌‏هاي قبل اين امکانات اعطا شده است، بار ديگر اين امکانات را ارائه مي‌‏دهيد؟ اظهار داشت:‌ اگر نماينده‌‏اي مسکن داشته باشد، ديگر به او وام مسکن تعلق نمي‌‏گيرد. درمورد وام خودرو هم که خودتان مي‌‏دانيد، خودرو پس از چهار سال مستهلک مي‌‏شود. اين را هر کسي مي‌‏داند.

عضو هيات رئيسه مجلس در پاسخ به اينکه چرا درحالي که مردم در شرايط تورم زايي زندگي مي‌‏کنند. چنين وام‌‏هايي به نمايندگان مي‌‏دهيد؟،گفت: پس طرح تحول اقتصادي دولت براي چيست؟ ما در جلسات مشترکي که بين دولت و مجلس برگزار مي‌‏کنيم در خصوص مشکلات اقتصادي مردم بحث و بررسي مي‌‏کنيم.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید