خرید شال کامران از لاریجانی شکایت کرد

حسن كامران از رييس مجلس شوراي اسلامي به كميسيون اصل نود مجلس شكايت كرد.

به گزارش ايسنا، در پايان جلسه علني امروز، علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نطق پيش از دستور كوهكن و همچنين تذكرات نمايندگان كه نسبت به مصاحبه‌ي روز گذشته‌ كامران صورت گرفته بود، گفت: ايشان در جلسه مي‌خواست تذكر بدهد، البته نامي از ايشان برده نشد، اما با توجه به اشاراتي كه صورت گرفت، نبايد حقشان ضايع شود و كامران اجازه دارد تا تذكر خود را عنوان كند، البته اميدوارم تذكر ايشان و توضيحات‌ به گونه‌اي نباشد كه حقي ضايع شود.

بنابراين گزارش كامران با استناد به ماده‌ 17 آيين‌نامه‌ داخلي مجلس شوراي اسلامي كه بر سوگند هيات رييسه جهت اجراي آيين‌نامه‌ داخلي مجلس با كمال بي‌طرفي تاكيد دارد، گفت: به دليل آن كه شما مخالف آيين‌نامه عمل كرديد، بنده به رياست كميسيون اصل نود عليه شما شكايت كردم كه ان‌شاءالله اين كميسيون به اين مساله رسيدگي خواهد كرد.

در اين هنگام اكثر نمايندگان مجلس با گفتن عدد دو مخالفت خود را نسبت به سخنان كامران ابراز داشتند.

پس از آن كامران ادامه داد: به دليل آن كه تحمل حرف حساب نيست، بنده مطالبم را به جرايد ارايه مي‌كنم و طبق ماده‌ 77 خانم اخوان نيز خودش مي‌داند كه چگونه رفتار كند.

بنابراين گزارش؛ علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به كامران، گفت: زمينه براي بيان نظرات شما فراهم است و شما كاملا فرصت داريد تا مطالب خود را بگوييد و هيچ مشكلي اكنون در طرح نظرتان در مجلس وجود ندارد.

وي گفت: علت اين‌كه اول جلسه نيز ما گفتيم كه تذكر شما حق نيست، به دليل آن است كه اسم شما را كسي نياورد، اما چون به تلويح اسم شما آورده شد، ما تمكين كرديم و وقت را در اختيار شما قرار داديم، حال شما مي‌توانيد نظر خود را بگوييد، اما اگر نظر و صحبتي نداريد بحث ديگري است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید