خرید شال کروبی: نظرسنجي را ده‌‏شاهي قبول ندارم

در حالي‌‏که انتظار مي‌‏رود دبيرکل حزب اعتماد ملي در هفته آينده تصميم نهايي خود براي حضور يا عدم حضور در انتخابات رياست جمهوري دهم را اعلام کند، قرار است برنامه و پيشنهاد اين حزب براي تعيين کانديداي واحد اصلاح‌‏طلبان در نشست آتي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات بررسي شود.

حدود يک ماه پيش شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي به مصوبه‌‏اي رسيد که بر مبناي آن کروبي بهترين گزينه براي تصدي پست رياست جمهوري از سوي اين حزب معرفي شد. از آن زمان تاکنون کروبي ديدارها و رايزني‌‏هايي با مقام معظم رهبري و مقامات کشوري از جمله هاشمي‌‏رفسنجاني و خاتمي داشته است و بنا به اعلام سخنگوي حزب اعتماد ملي، سفر کروبي به قم در اواخر هفته جاري، آخرين رايزني وي براي تصميم‌‏گيري نهايي خواهد بود.
کروبي پيش از سفر به قم ميزبان خبرنگار “ايلنا” بود تا به سوالاتي که در مورد طرح اعلام شده از سوي حزب اعتماد ملي براي رسيدن به اجماع، تاثير اختلافات ميان اصلاح‌‏طلبان بر نتيجه انتخابات،رويکرد اصلاح‌‏طلبان در صورت مواجهه با ردصلاحيت کانديداهاي آنها و غيره وجود دارد، پاسخ دهد.
دبيرکل حزب اعتماد ملي در ابتداي گفت‌‏وگوي خود با خبرنگار “ايلنا” در مورد طرح حزب اعتماد ملي مبني براعلام يک کانديدا از سوي هر يک از احزاب اصلاح‌‏طلب و تعيين کانديداي نهايي اصلاح‌‏طلبان از ميان آنها بر اساس ميزان مقبوليت‌‏شان در جامعه، اظهار داشت: هنوز مشخص نيست چه کساني مي‌‏خواهند براي کانديداتوري اعلام آمادگي کنند و فقط در مورد افراد صحبت مي‌‏شود. به عنوان مثال اکنون فردي مانند محمدرضا عارف مطرح است که او هم اعلام کرده که در صورت نيامدن خاتمي، من هستم و ساير افراد هم به رايزني و گفت‌‏وگو مشغول هستند. برخي گروه‌‏هاي اصلاح‌‏طلب، نجفي ، عبدالله نوري و حتي من را داراي شرايط کانديداتوري مي‌‏دانند.

تعدد کانديدا موجب شکست اصلاح‌‏طلبان مي‌‏شود
وي با اشاره به اهميت انتخابات رياست جمهوري دهم، از افرادي که در تصميم گيري براي اعلام آمادگي خود مردد هستند، خواست تا زودتر تصميم خود را اعلام کنند و در عين حال اظهار داشت: اگر افراد متعددي از جبهه اصلاحات، بخواهند کانديدا شوند، امکان پخش آرا و در نتيجه شکست اين جريان وجود دارد.

کسي نمي‌‏تواند بگويد من نيايم و فلاني بيايد
کروبي با اشاره به تاکيد برخي اصلاح‌‏طلبان بر لزوم وحدت در جبهه اصلاحات، توضيح داد: اين وحدت چگونه بايد ايجاد شود؟ من هنوز تصميم به آمدن نگرفته‌‏ام اما اگر زماني تصميم بر اين شد که بيايم ، گروهي نمي‌‏تواند به من بگويد که آقا شما نياييد و فلاني بيايد. اين کارها معنا ندارد زيرا ما کار حزبي و تشکيلاتي مي‌‏کنيم و اين حق را به افرادي مانند آقاي عارف و ديگران هم مي‌‏دهيم.
دبيرکل حزب اعتماد ملي گفت: آنهايي که مصمم به آمدن هستند، به تدريج تصميم خود را اعلام و فعاليت‌‏هاي خود را آغاز کنند، ستاد تشکيل دهند و به سفرهاي استاني بروند. زماني که فردي اعلام آمادگي مي‌‏کند بر روي آن فرد در خانواده‌‏ها و محيط دانشگاه و مدارس و محيط‌‏هاي ديگر بحث و تحليل مي‌‏شود.
وي ادامه داد: پس از چهار يا پنج ماه، فضا خود به خود انتخاباتي مي‌‏شود و هرکدام از اين کانديداها، به طريقي مردم را به حضور در انتخابات تشويق مي‌‏کنند و حتي براي هر کدام از آن‌‏ها، يک بخش از نيروهاي جامعه فعال مي‌‏شوند که در نهايت در اواخر بهمن‌‏ماه با تشکيل شوراي حکميت، وضعيت هر يک از کانديداها از نظر ميزان آرا و برنامه مشخص مي‌‏شود و در نتيجه اين ارزيابي‌‏ها، يک نفر به عنوان کانديداي واحد اصلاح‌‏طلبان انتخاب مي‌‏شود.

کانديداهاي احتمالي اصلاح‌‏طلب در مواجهه با يکديگر، اخلاق را رعايت کنند
کروبي با يادآوري جلسه‌‏اي که اين پيشنهاد از سوي حزب اعتماد ملي مطرح شد، تصريح کرد: در آن جلسه تاکيد شد که کانديداهاي احتمالي و گروه‌‏هاي طرفدار آنها نه تنها نبايد به تخريب ديگران بپردازند بلکه بايد شيوه تحسين و تقويت يکديگر را دنبال کنند و به هوادارنشان نيز تاکيد کنندکه اخلاق را رعايت کنند. آنها بايدمتعهد شوند که نتيجه نهايي را بپذيرند؛ يعني اگر فلاني مناسب‌‏تر است، ديگران کنار بروند و هر فرد و گروهي که اين اصل را پذيرفت، مشخص مي‌‏شود که با ديگران تعامل دارد و هر فرد و گروهي که نپذيرد را نمي‌‏توان دادگاهي کرد، اما مشخص مي‌‏شود که به خرد جمعي احترام نمي‌‏گذارد.

نظرسنجي در جامعه مسموم سياسي را قبول ندارم
کروبي با تاکيد بر اينکه “نظرسنجي را ده‌‏ شاهي قبول ندارم، همان ده ‌‏شاهي که در سابق حتي يک آب خوردن هم به آدم نمي‌‏‌‏دادند؛ اظهار داشت: آنچه که در يک جامعه مسموم سياسي به عنوان نظر سنجي ارايه مي‌‏شود را قبول ندارم. اگر نظرسنجي مناسب از نظر من را بخواهند، مي‌‏گويم نظرسنجي روز بيست‌‏و سوم خردادماه. در انتخابات گذشته نظرسنجي 27 خردادماه نظرسازي بود كه قبلا من هم مي‌‏گفتم.

در نظرسنجي نبايد با مخالف برخورد کرد
دبيرکل حزب اعتماد ملي در ادامه با انتقاد از رفتارهاي برخي افراد در برخورد با مخالفان هم طيف خود،‌‏تصريح کرد: وقتي نظرسنجي صورت مي‌‏گيرد و با فردي که نظر مخالف داده است، برخورد مي‌‏کنند که نامش نظرسنجي نيست. يعني آن قدر فضا را استبدادي مي‌‏کنند که کسي نمي‌‏تواند نظر ديگري را مطرح کند. سوال مي‌‏کنم آيا فردي که مي‌‏گويد به عنوان مثال حسن بيايد و همه اصلاحاتيان بايد به او راي دهند و اگر کسي مخالفت کرد، بدنام مي‌‏‌‏شود، مي‌‏تواند نظرسنجي انجام دهد؟ کسي که مي‌‏گويد يا فلاني يا هيچ‌‏کس مي‌‏تواند نظرسنجي کند؟

کار از ريشه خراب است
وي با تاکيد براينکه انقلاب بسيار عزيز است اما ما خرابش کرديم، ادامه داد: وقتي جمعي از تمام ابزارهاي مادي و معنوي مانند خدا، آزادي، دموکراسي ، دين و تضارب آرا براي نظرسنجي استفاده مي‌‏کنند، آيا اين نظرسنجي معنا دارد؟
وي در پاسخ به اين سوال که آيا شما نظرسنجي‌‏هايي که از سوي گروه‌‏هاي طرفدار خودتان هم انجام شود را قبول نداريد؟ اظهار داشت: نمي‌‏دانم. از کجا مشخص است به افرادي که براي نظرسنجي به آنها پول مي‌‏دهيم، نروند سرکوچه و آنچه ما مي‌‏خواهيم را منتشر کنند. همان‌‏طور که اين افراد رفتند و براي ديگران اين گونه نظرسنجي‌‏ها را نوشتند. کار را از ريشه خراب کرده‌‏ايم.
کروبي ادامه داد: نظرسنجان زماني که متوجه شدند واقعيت از آنها خواسته‌‏ نمي‌‏شود، اين‌‏گونه کار کردند.اگر در اداره‌، درست عمل کردي، به صورت عملي به کارمندان آموزش داده‌‏اي اما اگر تخلف کردي و سرساعت نيامدي، بايد بداني که فرهنگ تخلف را منتشر كرده‌‏اي. من به نظرسنجي از خودم هم اعتماد ندارم زيرا چه بسا براي خوشايند ما نظرسنجي‌‏هايي بياورند که خوشحال شويم و متاسفانه اين را فرهنگ کرده‌‏اند.

نبايد عده‌‏اي در اجماع سواره و عده‌‏اي پياده باشند
دبيرکل حزب اعتماد ملي در پاسخ به اين سوال که اگر طي فرآيندي خودتان مطرح کرده‌‏ايد، اجماع اصلاح‌‏طلبان بر سر فردي غير از شما باشد،‌آيا از حضور در عرصه انتخابات منصرف مي‌‏شويد؟ تصريح کرد: من کنار مي‌‏روم، نشان داده‌‏ام و پاي آن هستم و انسان لحظه‌‏اي هم نيستم که هر ساعت، چيزي بگويم . نكته‌‏اي كه بسيار مهم است مقدمات آن اجماع است. بالاخره وقتي بر سر چگونگي حضور تفاهم حاصل شد بايد اين نكته را متذكر شد كه اين همكاري در همه مراحل ادامه پيدا كند.
وي ادامه داد: عقلاي جريان و معتمدين در تصميم‌‏سازي‌‏ها و تصميم‌‏گيري‌‏ها حضور داشته باشند و بر مبناي مكانيزم از پيش طراحي شده حركت كنند. اين گونه نباشد كه عده‌‏اي سواره و برخي ديگر پياده بمانند و گرنه همچون گذشته همه زحمات بر باد مي‌‏رود. همه جريان در پيروزي و شكست قبل و بعد از آن شريك باشند.
وي در پاسخ به اين سوال که شوراي حکميت اصلاح‌‏طلبان بايد از چه افرادي تشکيل شود، تصريح کرد: اين شورا مي‌‏تواند شامل عناصر سياسي مانند آقايان محتشمي‌‏پور ،‌موسوي خوئيني‌‏ها ، نجفي،‌‏ مرعشي، و افراد ديگري از عقلا و معتمدين باشد که بنشينند و تصميم نهايي را اتخاذ کنند.

دليل استفاده رسانه‌‏هاي رقيب از سخنان خود را نمي‌‏دانم
کروبي درباره اينکه گفته مي‌‏شود رسانه‌‏هاي تند جناح مقابل در بسياري از موارد به سوء استفاده از اظهارات وي مي‌‏پردازند، گفت: برخي رسانه‌‏ها ، مطالب خوشايند خود را منعکس مي‌‏کنند و مطالب ناخوشايند را منتشر نخواهند کرد که من در اين مورد حتي به روزنامه به عنوان ارگان حزب تذکراتي دادم. دليل اين که چرا رسانه‌‏هاي رقيب، مطالب من را به نفع خود استفاده مي‌‏کنند را نمي‌‏دانم. البته نبايد به آنها انتقاد کرد و هيچ اعتراضي به آنهايي که ضعف‌‏هاي ما را مي‌‏نويسند، ندارم بلکه بايد به خودم معترض باشم که چرا اين ضعف‌‏ها را دارم.
وي در پاسخ به اين سوال که چرا با گروه‌‏هايي که در انتخابات مجلس ششم با آنها هماهنگ بوديد، دچار مشکل شده‌‏ايد؟ تصريح کرد: حالا اين بحث‌‏ها مفصل است كه نمي‌‏خواهم وارد آن شوم. در اين رابطه مي‌‏توانيد از افراد ديگري كه در آن موقع حضور داشتند مثلا آقاي دكتر خباز كه الان هم در مجلس هستند، بپرسيد.

واقعاً اختلافي در اين مقطع ميان اصلاح‌‏طلبان وجود ندارد
وي در پاسخ به اين سوال که “آيا زمان پايان اختلافات فرا نرسيده است”،‌‏تصريح کرد: اختلافات آن طوري كه برخي رسانه‌‏ها دامن مي‌‏زنند نيست، اکنون چيزي نداريم که اختلاف پيش بيايد و ناچار هستيم که متحد شويم. زماني که غنائم باشد، دعوا شروع مي‌‏شود اما الان چيزي نداريم ، حل اين اختلافات نياز به گذشت زمان دارد.
دبيرکل حزب اعتماد ملي با بيان اينکه تعداد اصلاح‌‏طلباني که موجب اختلاف هستند اندك هستند، اظهار داشت: واقعاً اختلافي در اين مقطع ميان اصلاح‌‏طلبان وجود ندارد و اکنون نتيجه برخي مباحث آگاهانه يا ناآگاهانه، ايجاد ياس و نااميدي در مردم است در اين صورت مردم به پاي صندوق‌‏هاي راي نخواهند آمد.

حضور آراي خاموش در انتخابات به نفع ما است
کروبي ادامه داد: اصلاح‌‏طلبان داراي يک کف راي كم انگيزه هستند که اگر اين کف راي كم انگيزه باقي بماند، به نفع رقيب است اما اگر آراي خاموش و كم انگيزه به پاي صندوق‌‏هاي راي بيايند، به نفع ما است. وقتي مکرر بگوييد نتيجه ندارد و فلاني بي‌‏خود کانديدا شد و غيره، موجب کاهش مشارکت مردم در پاي صندوق‌‏هاي راي مي‌‏شويم. اين شيوه صحيحي نيست، و بايد تمام تلاش خود را بكار بست تا با افزايش اميد و تحرك، مردم بصورت گسترده در صحنه حاضر شوند چرا كه اين حضور تعيين كننده است.

افراد به صورت يکديگر چنگ نيندازند
کروبي در مورد تشکيل حزب واحد اصلاحات گفت: در اين مورد فکر نکردم و نظري ندارم اما راه‌‏حل اين است که افراد چنگ به صورت يکديگر نيندازند و به تقويت هم بپردازند زيرا به تدريج مشخص مي‌‏شود که هر فردي به چه ميزان داراي مقبوليت است. راي مردم که بي‌‏حساب نيست و زماني که به کانديدايي راي مي دهند يعني شناختي از او دارند. خاتمي در سال 76 تا حدود کمي شناخته شده بود و آدم‌‏هايي که به وي مقبوليت اجتماعي دادند، خود داراي راي و پايگاه بودند.

اين دفعه توبه مي‌‏کنيم
وي در بخش ديگري از گفت وگو با “ايلنا” درباره دلايل شکست اصلاح‌‏طلبان در انتخابات رياست جمهوري نهم تصريح کرد: آن دفعه خودمان باعث شديم که راي نياورديم که اين دفعه بايد توبه کنيم. آن سال، خودمان مسايلي مانند عبور از خاتمي، بحث انسداد و يا رفراندوم را مطرح کرديم که موجب دلسردي مردم شد.
کروبي درمورد ضررهاي طرح علني اعتراضات نسبت به مسايلي مانند تقلب در انتخابات نيز گفت: من ضررهاي اين بحث را قبول دارم. هرگونه بحث به اين شکل ضربه زننده است. اما چه کنيم، زماني که حق ما ضايع مي‌‏شود چه کار مي‌‏توانيم بکنيم؟ بايد از حق خود دفاع کنيم.

برنامه‌‏اي براي کنار رفتن از انتخابات نداريم
کروبي در پاسخ به اين سوال که اگر شرايط مانند انتخاب قبل باشد، چه مي‌‏کنيد؟ اظهار داشت: خوب طبيعي است كه از حقوق خود دفاع مي‌‏كنيم. با مسوولين ذي‌‏ربط ، با شوراي نگهبان و شخصيت‌‏هاي موثر مذاكره مي‌‏كنيم و اعتراض خود را بيان مي‌‏كنيم ، حتي با مقامات عالي نظام ديدار مي‌‏كنيم، اما اصلا برنامه‌‏اي براي کنار رفتن از انتخابات نداريم. ما نبايد کنار برويم ما بايد بمانيم و اعتراض خود را بگوييم.
دبيرکل حزب اعتماد ملي درباره رويکرد اصلاح‌‏طلبان در صورت ردصلاحيت کانديداي مورد اجماع آنها گفت: اگر در ليست اجماع، من نفر سوم هستم، يا من يا نفر دوم را بايد جايگزين نفر اول کنند البته اگر مهلت گذشته باشد و ردصلاحيت صورت گيرد، اعلام مي‌‏کنيم که کسي را نداريم و همه را رد کرده‌‏اند.
وي با فرض اعلام ردصلاحيت کانديداي مورد اجماع اصلاح‌‏طلبان در حوالي نيمه فروردين،‌‏تصريح کرد: در اين صورت در ابتدا تلاش مي‌‏کنيم که ردصلاحيت نشود زيرا ما تمام سرمايه‌‏گذاري خود را کرده‌‏ايم و اکنون نيز در همين جهت حرکت مي‌‏کنيم.اصلا معتقد به رد صلاحيت کانديداي اصلاح‌‏طلبان نيستم. کساني مانندآقايان خاتمي، عارف و کمالي ردصلاحيت نمي‌‏شوند.

در مقايسه طرح 50 هزار توماني با طرح تحول اقتصادي حرف داريم
وي در مقايسه طرح 50 هزار توماني خود با طرح تحول اقتصادي که از سوي دولت نهم ارايه شده است، اظهار داشت: در اين خصوص حرف داريم. خيلي‌‏ها مي‌‏گويند که طرح احمدي نژاد مال فلاني است. ما هم آن حرف‌‏ها را به اضافه حرف‌‏هاي تازه‌‏اي داريم، اما از نوع کارشناسي شده‌‏اش.

اجماع اصولگرايان بر احمدي‌‏نژاد بعيد است
کروبي در مورد استراتژي اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوري دهم پيش‌‏بيني کرد: احتمال اجماع بر روي احمدي‌‏نژاد از سوي اين جريان، بعيداست. در حال حاضر قاليباف فعال و جدي است، البته افراد ديگر هم مطرح هستند و مشخص است که کانديداي آنها حداقل يک نفر نخواهد بود؛ در جناح اصولگرا، ريش‌‏سفيدان به نحوي وارد مي‌‏شوند که مشکلي پيدا نشود. آنها هم اختلاف دارند اما آنگونه که مي‌‏خواهند، مي‌‏شود. اگر يادتان باشد جناب آقاي آرمين گفته بود روي اختلاف آنها هم حساب مي‌‏کرديم ولي ما قبل از آن گفته بوديم که روي اختلاف آنها حساب نکنيد. آنها طوري سمت و سو داده مي‌‏شوند که مي‌‏دانند چه کار کنند.براي اين انتخابات هم ممکن است سه يا چهار نفر از آن جناح کانديدا شوند اما اوضاع به سمتي مي‌‏رود که آن فردي را که مي‌‏خواهند، بشود.
وي دو مساله را در ميزان حضور مردم در پاي صندوق‌‏هاي راي مهم ارزيابي کرد و با بيان اينکه مورد اول شخصيت‌‏ کانديداهاست،‌‏اظهار داشت: به عنوان مثال، خود خاتمي نفوذ زيادي دارد که به خاطر مجمع روحانيون نيست بلکه به شخص خود خاتمي برمي‌گردد، دوم افراد موثر و صاحب نفوذ در سراسر كشور و سوم احزاب و تشكل‌‏ها هستند.
دبيرکل مجمع روحانيون مورد دوم را خود مردم ناميد و اظهار داشت: مردم ما حزبي عمل نمي‌‏کنند که بگوييم حزب نيرومندي داريم و نتيجه مي‌‏دهد. ما هم که اکنون داراي حزب هستيم و به آينده فکر مي‌‏کنيم.

انتخابات پيچيده‌‏اي پيش روي ما است
کروبي در ادامه تصريح کرد: انتخابات بسيار دشوار و پيچيده‌‏اي پيش روي ماست زيرا رقابت جدي در اين دوره برقرار است.
وي با اشاره به اينکه احمدي‌‏نژاد طبق قانون مي‌‏تواند براي يک دوره ديگر رئيس‌‏جمهور شود، خاطر نشان کرد: حضرت آيت‌‏الله خامنه‌‏اي،هاشمي و خاتمي دو دوره رئيس‌‏جمهور بودند. الان اگر آقاي حسن يا حسين کانديدا شود و تلويزيون، او را به بهانه‌‏اي نشان دهد، مي‌‏گويند چرا رسانه ملي او را تبليغ کرده است. اما طبيعي است که صداوسيما بايد احمدي‌‏نژاد را نشان دهد زيرا او رئيس‌‏جمهور است.
دبيرکل حزب اعتماد ملي درباره تاثيرگذاري دانشجويان در روند انتخابات رياست جمهوري نيز اظهار داشت: در مقطعي دانشگاه دچار حالت سرخوردگي شد، اما پس از مدتي متوجه شدند که اين سرخوردگي، ثمري ندارد. معتقديم دانشگاه‌‏هيان در اين انتخابات وارد مي‌‏شوند و کار مي‌‏کنند زيرا اگر رئيس جمهور مطلوبي انتخاب شود، نفع آن به همه مي‌‏رسد.

وي افزود:اگر هم آن کس که دانشگاهيان بخواهند، نشود بالاخره فشارها برسرشان بيشتر مي‌‏شود. به عنوان مثال همين گله‌‏هايي که هنرمندان دارند، سينمايي‌‏ها يا کتابي‌‏ها از مميزي کتاب مي‌‏نويسند؛ بنابراين همه بايد براي دور آينده کار کنند. باز هم برکت در شرکت کردن است و شرکت نکردن، چيزي نصيبمان نمي‌‏کند که اين براي همه ملموس شده است.
گفت و گو از: مطهره شفيعي

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید