خرید شال تغییر نحوه سوال از وزیران در مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده 193 آیین نامه داخلی مجلس و حذف ماده 194 آن، نحوه طرح سوال از وزرا را تغییر دادند.

به گزارش واحد مركزی خبر، براساس این اصلاحیه نحوه رسیدگی به سوال نماینده از وزیر دچار تغییرات اساسی می شود.

علی لاریجانی به عنوان موافق این اصلاح گفت: با اصلاح این بند ، وزرا اهتمام بیشتری به سوالات نمایندگان خواهند داشت.

وی افزود:با اصلاح آیین نامه اگر نماینده ای از پاسخ وزیر قانع نشود ، صحن علنی به پشتیبانی نماینده می آید و رئیس مجلس از نمایندگان درباره پاسخ وزیر رای گیری می كند و اگر مجلس از سخنان وزیر قانع نشود ، یك سوم اعتبار وزیر ضایع می شود و در صورتی كه سه بار دیگر مجلس از پاسخ وزیری به سوالات نمایندگان قانع نشود رای اعتماد او از بین می رود.

براساس این مصوبه نحوه رسیدگی به سوال نماینده از وزیر به این شرح اصلاح می شود:

الف ) هر نماینده می تواند در خصوص مسائل داخلی و خارجی كشور از وزیر مسئول درباره وظایف او سوال كند.

سوال بایدكتبی و صریح باشد و در فرم مخصوص به دست نماینده مجلس تنظیم و به هیئت رئیسه تسلیم شود.

هیئت رئیسه موظف است سوال را فوری به كمیسیون تخصصی ذی ربط ارسال كند.

ب ) كمیسیون موظف است حداكثر در مدت 10 روز پس از وصول سوال ، جلسه ای با حضور وزیر و سوال كننده تشكیل دهد و با استماع نظر سوال كننده و وزیر و بررسی های لازم ، به موضوع رسیدگی كند.

وزیر موظف است در كمیسیون حاضر شود و به سوالات پاسخ دهد.

ج ) چنانچه سوال كننده توضیحات وزیر را قانع كننده نداند ، كمیسیون با تعیین قلمروی ملی و منطقه ای سوال بلافاصله به ارجاع سوال ملی به هیئت رئیسه برای اعلام وصول در نخستین جلسه علنی اقدام می كند.

د) درباره سوال منطقه ای كمیسیون موظف است حداكثر در مدت ده روز به ارائه راه حل و ارسال گزارش به هیئت رئیسه مجلس و رئیس جمهور(از جانب رئیس مجلس) اقدام كند.

ه )طبق اصل 85 قانون اساسی ، وزیر مورد سوال مكلف است حداكثر در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ سوال در مجلس حضور یابد و به سوال پاسخ دهد، مگر آنكه وزیر به صورت رسمی و با عذر موجه به تشخیص هیئت رئیسه مجلس تقاضای تاخیرحداكثر برای مدت ده روز داشته باشد.

ی ) در جلسه علنی ابتدا گزارش متقن طرح سوال و بررسی های انجام شده به مدت حداكثر 5 دقیقه مطرح می شود ، سپس وزیر و نماینده سوال كننده هر كدام حداكثر 15 دقیقه توضیحات خود را ارائه می كنند و در صورت قانع نشدن نماینده ، رئیس جلسه قانع كننده نبودن پاسخ وزیر را به رای خواهد گذاشت.

در صورتی كه اكثر نمایندگان حاضر به قانع نبودن پاسخ وزیر رای دهند ، رئیس مجلس موظف است موضوع را به رئیس جمهور برای رسیدگی ارجاع كند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید