خرید شال سرمربيگري موقت قنبرپور در سايپا؟!

با برگزاري جلسه امروز در هيات مديره باشگاه سايپاي کرج،وضعيت نهايي “پير ليت بارسکي” مشخص مي شود؛ولي با اين حال بعد از شکست سايپا مقابل پاس خبرهايي در خصوص سرمربيگري موقت مصطفي قنبرپور منتشر شد.

به گزارش برنا، سايپا ديروز هم مغلوب پاس شد تا ليت بارسکي در خطر اخراج قرار بگيرد.با اين حال دکتر تقي زاده سخنگوي سايپا در گفت و گو با خبرنگار ورزشي برنا اظهار داشت: اين مربي آلماني هنوز اخراج نشده و همه چيز در جلسه امروز هيات مديره مشخص مي شود.

شايان ذکر است ساعاتي پس از بازي سايپا خبرهايي در خصوص سرمربيگري موقت مصطفي قنبرپور در سايپا مخابره شد.

قنبرپور سرمربي اميدهاي سايپاست و چند روزي بود که به عنوان مربي ايراني به کادر فني ليت بارسکي اضافه شده بود.

قنبرپور بازيکن سابق پرسپوليس است که در زمان مديريت انصاري فر هم از مديران پرسپوليس به شمار مي آمد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید