خرید شال موافقت دولت با مسلح شدن پزشكان عراق

در پي كشته شدن حدود 200 پزشك و مهاجرت حدود 7000 پزشك از عراق، دولت اين كشور اجازه حمل سلاح را به پزشكان عراقي داده است.

به گزارش ايسنا به نقل از سايت اينترنتي الجزيره، دولت عراق اخيرا در راستاي طرحي به منظور مشاركت تعداد زيادي از پزشكان در مداواي بيماري وبا كه در بسياري از شهرهاي عراق شيوع پيدا كرده از پزشكان بازنشسته و مقيم خارج خواسته است براي نجات حال اين بيماران به عراق بازگردند و به آنها اعلام كرده است كه حمايت‌هاي شخصي از آنها را افزايش داده و به آنها اجازه خواهد داد به منظور دفاع از خود سلاح حمل كنند.

ناظم عبدالحميد رييس انجمن پزشكان در عراق، به اين شبكه گفت: تصميم حمل سلاح و صدور مجوز از سوي دولت در اين زمينه در كنفرانس پزشكان مطرح شد و دولت اخيرا با آن موافقت كرده است و اين مساله اجازه مي‌دهد كه پزشكان تا حدودي بتوانند از خطرات احتمالي ايمن باشند.

هم چنين طالب عوده عبدالله از ديگر پزشكان عراقي، در خصوص بازگشت پزشكان مقيم خارج اظهار داشت: صدور دستور در زمينه بازگشت پزشكان به كار و فعاليت در صورتي كه پزشكان در داخل عراق باشند، طي 10 روز آينده اجرا خواهد شد و اگر پزشكان خارج از عراق باشند يك ماه طول خواهد كشيد. طرح دولت شامل تمام پزشكان مي‌شود.

اين در حالي است كه پزشكان عراقي طي پنج سال گذشته در عراق با خطر قتل، ترور و ربودن روبرو بوده‌اند به طوري كه 200 پزشك طي اين مدت كشته و هفت هزار تن كه اكثرشان پزشك متخصص بوده‌اند مهاجرت كردند.

هم چنين يك پزشك عراقي در زمينه درخواست دولت از پزشكان براي همكاري گفت: درخواست دولت بسيار با تاخير انجام شد، چرا كه بسياري از پزشكان حاذق عراقي در بسياري از كشورهاي همجوار عراق مستقر شده‌اند و بازگشت آنها بسيار سخت خواهد بود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید