خرید شال هشدار انتخاباتي وزير اطلاعات

در حالي که هنوز ماه ها به برگزاري انتخابات رياست جمهوري دهم باقي مانده است، وزارت اطلاعات به برخي از «جريان»ها در اين خصوص هشدار داد.

به نوشته اعتماد، غلامحسين محسني اژه يي در نشست شوراي اداري استان فارس اين جريان ها را «ضدانقلاب» و «کناررفته» توصيف کرد و از مسوولان خواست در چنين شرايطي از اختلافات بپرهيزند. وزير اطلاعات با اشاره به تلاش هاي امريکا و برخي از هم پيمانان درخصوص طرح مساله حمله نظامي به ايران گفت؛ از اواخر سال گذشته و امسال قابل پيش بيني بود که سال سختي داشته باشيم و تا حدودي هم سخت بوده و هست، زيرا فراموش نکرده ايم امريکا و برخي از هم پيمانانش ادعا کردند به ايران حمله نظامي ولو به صورت نقطه يي خواهند داشت. محسني اژه يي افزود؛ اين مساله به گونه يي فضا را پر کرد که برخي از کارشناسان داخلي اين احتمال را جدي گرفتند و لذا تمهيداتي هم در اين زمينه فراهم شد. وي گفت؛ در همين راستا، آنان اصرار کردند تحريم ها عليه ايران را تشديد مي کنند که بخشي از آن را هم بر اساس قطعنامه 1835 شوراي امنيت اعمال کردند. اين مسوول افزود؛ از سوي ديگر نيز با توجه به گراني و بحران اقتصادي که دنيا با آن مواجه است، تبعات و تاثير اين بحران به صورت تورم در کشور ما نيز قابل پيش بيني بود. اژه يي با بيان اينکه امسال سالي است که همه جريان هاي سياسي براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري آماده مي شوند، اظهار داشت؛ قرار گرفتن در فضاي انتخاباتي نيز مسائل خاص خود در ابعاد مختلف سياسي، داخلي و مديريتي دارد و اين مقوله نيز قابل پيش بيني بود. وي گفت؛ با توجه به مولفه هاي قابل پيش بيني يادشده، دشمن تصور کرد، مي تواند فضاي داخل کشور را به هم بريزد لذا به صورت جدي وارد عرصه عمل شد. وزير اطلاعات افزود؛ دشمن با استفاده از جريان هاي ضدانقلاب خفته يا کناررفته و با حمايت، پشتيباني و آموزش آنان مبادرت به سازماندهي مجدد آنان کرد تا از غرب کشور سلسله عمليات ايجاد ناامني را شروع کند. اژه يي اضافه کرد؛ حرکات و فعاليت دشمن که طي سال هاي 84 ، 85 و 86 در جنوب کشور به ويژه در خوزستان آغاز شده بود، امسال هم با انجام فعاليت هايي در روزهاي نهم و يازدهم مهرماه بروز يافت و آنان مطرح کردند انجام فعاليت هاي خود را مجدداً کليد زده و در سال 87 به اوج خود خواهيم رساند. وي ادامه داد؛ با اين استنباط، دشمن پشت جريان هاي ضدانقلاب در شرق کشور قرار گرفت و آنان را با در اختيار گذاشتن امکانات، دادن آموزش و انجام تبليغات در رسانه هاي مختلف غرب مورد حمايت قرار داد. وزير اطلاعات افزود؛ متاسفانه برخي از افراد غافل در برخي از مجموعه ها در کشور ما نيز تحت تاثير قرار گرفته و در همين راستا نيز گراهايي به آنان مي دادند. حجت الاسلام اژه يي بيان داشت؛ اين افراد براي وزارت اطلاعات شناخته شده هستند و ما انتظار داريم آنان از رويه خود دست بردارند، در غير اين صورت اقدامات لازم در مورد آنان صورت خواهد گرفت.

وي گفت؛ دشمنان ما در اين تصور بودند که با اقدامات سخت و ضدامنيتي سنگين و تحريک برخي طوايف مي توانند آشفتگي سنگين و پرهزينه يي براي نظام ما ايجاد کنند ولي با هوشياري مردم و مديران اين اتفاق نيفتاد.

وي بيان داشت؛ لازمه اين امر اين است که ما مسوولان و مديران در رده هاي مختلف به موقعيت، جايگاه و شرايط خود توجه داشته باشيم و پرداختن به مسائل جزيي ما را از مسائل اهم و اساسي غافل نکند. وزير اطلاعات در ادامه وضعيت داخلي را مورد اشاره قرار داد و گفت؛ اختلاف فکري نبايد موجب طرد يکديگر شود زيرا امروز جامعه ما بيش از هميشه نيازمند تحمل يکديگر و استفاده از سلايق و افکار مختلفي است که در دايره نظام و دايره خودي تعريف مي شود. وي ادامه داد؛ اين دايره نبايد به حدي ضيق شود که خيلي ها در خارج از آن قرار گيرند بلکه بايد توجه داشته باشيم که به جز افراد خائن به نظام و کشور بايد ساير سلايق را در يک سطح معقول پذيرا باشيم. اژه يي افزود؛ نبايد نسبت به يکديگر اصل را بر سوءظن بگذاريم بلکه بايد اصل و مبنا را بر اصالت و صحه قرار دهيم. محسني اژه يي گفت؛ ما نبايد گاه و بيگاه با طرح يک سلسله صحبت ها، گزارش ها و حرف ها اذهان يکديگر و مسوولان را مغشوش کنيم و به نحوي به ايجاد بي ثباتي کمک کنيم زيرا انجام اين امر، خدمت به نظام و اسلام نيست بلکه بايد تلاش کنيم فضاي آرامش، نشاط و خوش بيني به يکديگر و فضاي صميميت را در جامعه ايجاد کنيم. حجت الاسلام اژه يي خطاب به مديران گفت؛ امروز جامعه ما به شدت نيازمند ثبات، آرامش و نشاط در جامعه و اعتماد مردم به مسوولان است و تحقق بخشي از اين مهم، در گرو رفتار و گفتار ماست.

حجت الاسلام محسني اژه يي اضافه کرد؛ نبايد بي جهت، بي محابا يا بدون بررسي و با استنباط، گمان و حدس فضا را ملتهب کنيم.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید