خرید شال وزارت کار انحراف بنگاه‌‏هاي زودبازده را تأييد کرد

وزارت کار و امور اجتماعي در آمارهاي واقعي مربوط به بنگاه‌‏هاي زودبازده اعلام کرد که انحراف ايجاد اشتغال بنگاه‌‏هاي زودبازده 38.43 درصد است.

به گزارش ايلنا، اگرچه روابط عمومي اين وزارتخانه با ارسال جوابيه‌‏اي به رسانه‌‏ها موضوع انحراف بنگاه‌‏هاي زودبازده از دو بعد تسهيلات و اشتغال را تکذيب کرده است، اما گزارش رسمي وزارت کار اين موضوع را تأييد مي‌‏کند.
بر اساس جديدترين گزارش‌‏هاي وزارت کار، گزارش قبل خبرگزاري ايلنا در خصوص بنگاه‌‏هاي زودبازده تأييد شده است.
ايلنا در گزارش خود نوشته بود: «طي سال‌‏هاي 85، 86 و پنج‌‏ ماهه نخست سال 87، تعداد اشتغال‌‏هاي جديد ايجاد شده در طرح‌‏هاي به بهره‌‏برداري رسيده 905 هزار و 955 نفر بود و اين در حالي است که مجريان اين طرح‌‏ها و دريافت‌‏کنندگان تسهيلات در طرح‌‏هاي ارائه شده خود به بانک‌‏ها اعلام کرده بودند اين طرح‌‏ها يک ميليون و 471 هزار و 526 شغل ايجاد خواهد کرد.» که در گزارش انتشار شده توسط وزارت کار اين آمار تأييد شده است.
گزارش رسمي وزارت کار که تنها بخشي از آن توسط روابط عمومي وزارت کار در اختيار رسانه‌‏ها قرار گرفت، آمده است:
در سال‌‏هاي 85، 86 و پنج ماهه سال 87 ميانگين اشتغال پيش‌‏بيني شده در طرح‌‏هايي که داراي قرارداد منعقد شده هستند در بخش‌‏هاي کشاورزي 2.19 نفر، صنعت و معدن 12.31 نفر، خدمات 3.24 نفر و گردشگري 8.79 نفر بوده است اما ميانگين اشتغال ايجاد شده در طرح‌‏هاي به بهره‌‏برداري رسيده در بخش‌‏هاي کشاورزي 1.91 نفر، صنعت و معدن 6.54 نفر، خدمات 2.38 نفر و گردشگري 5.37 نفر است.

بر اساس اين گزارش، نسبت اشتغال ايجاد شده به اشتغال پيش‌‏بيني شده در قراردادهاي منعقده در بخش‌‏هاي کشاورزي 69.71 درصد، صنعت و معدن 47.75 درصد، خدمات 61.98 درصد و گردشگري 49.74 درصد بوده است که با احتساب خوداشتغالي‌‏ها، ميانگين وزني ارقام ياد شده 61.57 درصد است که در گزارش رسمي وزارت کار نيز به آن اشاره شده است. در حقيقت نسبت 61.57 درصدي اشتغال ايجاد شده به اشتغال پيش‌‏بيني شده در قراردادهاي منعقده بيانگر انحراف 38.43 درصدي در ايجاد اشتغال بنگاه‌‏هاي زودبازده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید