خرید شال گلباران محل شهادت شهدای خلیج فارس

همزمان با بیست و یكمین سالروز شهادت شهدای خلیج فارس ، محل شهادت این سرداران گلباران شد.

به گزارش واحد مركزی خبر، این برنامه امروز با آرایش نظامی خاص شناورهای منطقه دوم نیروی دریایی سپاه و پرواز بالگرد سپاه پاسداران انقلاب اسلا می در حضور خانواده شهدای خلیج فارس و جمعی از فرماندهان و همرزمان شهدای نبرد مستقیم با آمریكا برگزار شد.

شهیدان مهدوی، گرد ، مباركی ، توسلی ، آبسالان ، محمدی ها و شفیعی در شانزدهم مهر 1366 در نبرد با آمریكای جنایتكار در خلیج فارس به شهادت رسیدند.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه در مراسم گلباران گفت :هفت تن از رزمندگان سپاه 21 سال پیش در نبرد و رویاروی با آمریكای جنایتكار و پس از سرنگونی یك فروند بالگرد استكبار جهانی به فیض شهادت رسیدند .

سردار علی رزمجو افزود:امروز مهم ترین نیاز جامعه ما ترویج روحیه شهادت طلبی و استكبارستیزی است .

همچنین امروز همزمان با بیست و یكمین سالروز شهادت شهدای خلیج فارس ، 21 نهال در جزیره فارسی محل آغاز این نبرد كاشته شد.

این جزیره در 65 مایلی جنوب غربی بوشهر در خلیج فارس قرار دارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید