خرید شال 3 ميليارد پوند بدهي انگليسي‌ها

رييس اتحاديه‌ي فوتبال انگليس نسبت به بدهي‌هاي باشگاه‌هاي فوتبال اين كشور ابراز نگراني كرد.

به گزارش ايسنا، لورد ترايزمن با تخمين بدهي‌هاي باشگاه‌هاي انگليسي به مبلغ سه ميليارد پوند گفت: «باشگاه‌ها به زودي با يك توفان روبرو خواهد شد كه هيچ راه حلي نمي‌تواند آنها را از اين توفان نجات دهد.»

با اين حال ريچارد اسكودامور رييس اجرايي ليگ برتر انگليس با رد نگراني‌هاي ترايزمن بر اين باور است كه بدهي‌هاي باشگاه‌ها قابل كنترل هستند.

در حالي كه يك سوم مبلغ بدهي‌ها از آن باشگاه‌هاي ليورپول، چلسي و منچستريونايتد است، ريك پاري رييس اجرايي ليورپول روز يك‌شنبه اظهار داشت كه اين باشگاه براي احداث ورزشگاه جديد خود مبلغ 350 ميليون پوند كنار گذاشته است.

ريچارد اسكودامور با دفاع از سطح بدهي باشگاه‌ها گفت: «آنچه اهميت دارد اين است كه سطح بدهي‌ها متناسب با درآمد باشگاه‌ها است. اتحاديه فوتبال انگليس خود به خوبي از اين مسايل آگاه است چرا كه خود اتحاديه يكي از بدهكارترين سازمان‌هاي جهان است.»

اسكودامور خاطرنشان كرد: «بدهي‌هاي حاصل از بازسازي ورزشگاه ومبلي خود بالغ بر 300 ميليون پوند است.»

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید