خرید شال ادامه خانه تكاني در نفت

رئیس کمیسیون مناقصات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و مدیر تعمیرات و پشتیبانی شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت منصوب شدند.

به گزارش شانا در مناطق نفت خیز جنوب، با حکم مهندس غلامرضا حسن بیگلو مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، حسین محمدی به عنوان عضو اصلی و رئیس کمیسیون مناقصات این شرکت منصوب شد.

همچنین با حکم مهندس اصلان کیانی، مدیر عامل شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت از شرکت های تابعه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، غلامرضا رضا پور به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و مدیر تعمیرات و پشتیبانی شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت منصوب شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید