خرید شال ارمسترانگ دوباره روي پيست

لانس ارمسترانگ دوچرخه سوار امريکايي اجازه يافت مقررات جهاني دوچرخه سواري را نقض کند.به گزارش شبکه يورونيوز، اين دوچرخه سوار اجازه يافت از ماه ژانويه آينده به رقابتهاي بين‌المللي بازگردد و مي تواند در مسابقات دوچرخه سواري استراليا شرکت کند. اين درحالي است که بر اساس قوانين اتحاديه بين المللي دوچرخه سواري هر فردي که مي‌خواهد در مسابقه اي شرکت کند موظف است شش ماه قبل اين اتحاديه را از محل تمريناتش مطلع کند تا بتوان کنترل‌هاي دوپينگ غيرمنتظره انجام داد.اتحاديه بين المللي دوچرخه سواري براي توجيه تصميم خود در خصوص لانس ارمسترانگ اعلام کرد اين دوچرخه سوار در طول رقابت‌هايش تحت نظر شديد قرار خواهد داشت.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید