خرید شال بررسي فساد مالي فدراسيون فوتبال لهستان

دولت لهستان روز چهارشنبه سه شهروند اين کشور را در چارچوب تحقيق درباره فساد مالي در فدراسيون فوتبال لهستان بازداشت کرد.

به گزارش خبرگزاري آلمان از ورشو ، مقامات لهستاني يک مربي و دو مسئول فوتبالي را به اتهام اقدامات غير قانوني و پرداخت نزديک به چهل هزار دلار رشوه در جنوب غرب لهستان بازداشت کردند.

خبرگزاري لهستان اعلام کرد نمايندگان دادستاني اسامي اين افراد را اعلام نکرده اند.

تحقيقات در خصوص فساد در فدراسيون فوتبال لهستان از ماه مه دو هزار و پنج اغاز شده است که تا کنون نزديک به يکصد نفر از جمله چند داور و مسئولان و اعضاي فدارسيون فوتبال اين کشور متهم شناخته شده اند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید