خرید شال رئیس جمهور اوکراین پارلمان را منحل کرد

با فروپاشی ائتلاف طرفدار غرب در پارلمان اوکراین و تشدید بحران سیاسی در این کشور رئیس جمهور اوکراین پارلمان را منحل وانتخابات زودهنگام پارلمانی را خواستار شد. به گزارش واحد مرکزی خبر از کی یف : ویکتور یوشنکو در نطقی تلویزیونی ، توافق نداشتن احزاب و گروه های سیاسی اوکراین را برای تشکیل ائتلاف اکثریت در پارلمان علت تصمیم خود برای انحلال پارلمان این کشور اعلام کرد.اختلاف نظر میان رئیس جمهور و نخست وزیر متمایل به غرب اوکراین درباره موضع گیری درخصوص بحران سیاسی گرجستان و همچنین همگام شدن حزب طرفدار خانم تیموشنکو نخست وزیر با احزاب روس گرای مناطق و کمونیست در خصوص موافقت با برخی لوایح درباره کاهش اختیارات رئیس جمهور در ماه گذشته زمینه فروپاشی ائتلاف پارلمانی طرفدار غرب در اوکراین را فراهم کرد .فروپاشی ائتلاف اکثریت در پارلمان و تشدید دامنه اختلاف میان رهبران اوکراین ، پارلمان این کشور را برای دومین بار در دو سال اخیر به سوی انحلال سوق داده است.آخرین انتخابات زود هنگام پارلمانی اوکراین مهر پارسال برگزار شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید