خرید شال فشاري براي دعوت از كريمي روي دايي نبود

نايب رئيس فدراسيون فوتبال گفت: معتقدم علي كريمي مي تواند براي تيم ملي مفيد باشد. البته در اين بين انتخاب بازيكن فقط با نظر علي دايي بوده است.

مهدي تاج در گفت و گو با ايلنا، افزود:‌ من هيچ گونه تاثيري در دعوت از علي كريمي نداشتم و اينكه گفته مي شود من با سر مربي تيم ملي صحبت هايي در خصوص دعوت از اين بازيكن داشته ام كذب محض مي باشد.

وي ادامه داد:‌ مطمئن هستم تيم ملي با روحيه دايي كه يك رويه بسيار با جسارت و شجاعانه است در برابر تيم ملي كره شمالي نتيجه لازم را كسب خواهيم كرد.

وي ادامه داد:‌ در انتخاب بازيكنان تيم ملي هيچ گونه فشاري در خصوص دعوت از بازيكنان خاصي بر عليه علي دايي نبوده است و سرمربي تيم ملي تصميم گيرنده اصلي است و در خصوص دعوت از بازيكناني با قابليت هاي كريمي و مهدوي كيا علي دايي تصميم گيرنده نهايي بوده است.

تاج اضافه كرد:‌‏ تيم ملي با مربيگري علي دايي فوق العاده جوان شده است و برخي بازيكنان تيم ملي براي اولين بار به تيم ملي دعوت شده اند. اين جسارت سرمربي تيم ملي در استفاده از بازيكنان جوان را نشان مي دهد.

نايب رئيس فدراسيون فوتبال درخصوص عدم دعوت از علي كريمي و مهدي كيا در بازي مقابل عربستان گفت:‌‏ اين دو بازيكن در آن مقطع در هيچ تيمي بازي نمي كردند اما پس از آنكه توانستند جايگاه خود را در تيم هاي باشگاه هايشان به اثبات برسانند بنا به قابليت هاي خود به اردوي تيم ملي دعوت شدند.

وي ادامه داد:‌ سياست ها و نگرش علي دايي از روز اولي كه به عنوان سرمربي تيم ملي انتخاب شدند تاكنون هيچ تغييري نكرده است.

تاج در خصوص عدم دعوت از كريم باقري گفت:‌ در اين مورد من نمي توانم نظر خاصي داشته باشم.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید