خرید شال نتايج روز نخست جام چوگان سفرا

شصت و سومين دوره مسابقات چوگان”جام سفرا ” از ديروز در ميدان سوارکاري چمن باشگاه قصر فيروزه تهران آغاز شد.

به گزارش واحد مرکزي خبر ، در نخستين روز اين رقابتها نتايج زير بدست آمد:

شيراز 3 – 5 تهران
اصفهان 5 – 6 مشهد

تيم هاي تهران و مشهد امروز برگزار کننده ديدار پاياني اين رقابتها خواهند بود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید