خرید شال پرداخت ماليات طلافروشان به تعويق افتاد

پرداخت ماليات بر ارزش افزوده توسط فروشندگان طلا سه ماه به تعويق افتاد.

به گزارش برنا “کوروش گوهربين “،رييس اتحاديه طلا وسکه با بيان اين مطلب اعلام کرد :در جلسه اي که امروز صبح با رييس سازمان امور مالياتي داشتيم قرار شد تا پرداخت ماليات توسط واحدهاي صنفي طلا فروش با سه ماه تاخير اجرايي شود.

وي اضافه کرد :پرداخت ماليات ارزش افزوده توسط طلا فروشان تا سه ماه منتفي وقرارشد تا پس از بررسي کارشناسي اين قانون براي طلا فروشان اجرايي شود.

گفتني است صبح امروز طلافروشان بازار تهران در پي اعمال ماليات بر ارزش افزوده اقدام به تعطيلي واحدهاي خود کرده بودند .

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید