خرید شال تورم ايران اول خاورميانه، چهارم جهان

تازه‌ترين گزارش صندوق بين‌المللي پول حاكي از آن است كه نرخ تورم ايران در سال جاري بالاترين ميزان در ميان 14 كشور منطقه خاورميانه و چهارمين نرخ تورم بالا در ميان 183 كشور جهان خواهد بود.به گزارش ايسنا، تازه‌ترين گزارش صندوق بين‌المللي پول در خصوص دورنماي اقتصادي جهان نشان مي‌دهد كه نرخ تورم ايران در سال جاري به 26 درصد خواهد رسيد كه بالاترين ميزان در خاورميانه و چهارمين نرخ تورم بالا در ميان كشورهاي مورد ارزيابي قرار گرفته جهان (183 كشور) خواهد بود.صندوق بين‌المللي پول در گزارش خود اعلام كرده است كه نرخ تورم ايران در سال 87 بالاترين ميزان خود را شاهد خواهد بود و تا پايان سال 1392 نيز بالاترين ميزان خواهد بود.انتظار مي‌رود در سال 88 تورم 22 درصدي براي كشور به ثبت برسد كه تداوم روند نزولي اين شاخص را در سال 1392 به 15 درصد خواهد رساند.در ميان كشورهاي جهان كه صندوق بين‌المللي پول به بررسي نرخ تورم در آنها پرداخته، ميانمار با تورم 34.5 درصدي در صدر قرار گرفته و پس از آن جزاير سیشلز واقع در اقيانوس هند با نرخ تورم 27.3 درصدي در مكان دوم جهان جاي دارد.در ميان كشورهاي منطقه خاورميانه نيز ايران با تورم 26 درصدي مكان اول را به خود اختصاص داده و يمن با نرخ تورم كمتر (17.2 درصد) مكان بعدي را اشغال كرده است.همچنين كمترين تورم منطقه خاورميانه متعلق به بحرين با نرخ 4.5 درصد است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید