خرید شال كليه معاملات مسكن ثبت الكترونيكي مي‌شود

وزير مسكن و شهرسازي گفت: اگر هدف‌گذاري‌ها را درست كنيم و برنامه متناسب براي رسيدن به اين اهداف داشته باشيم بر اين اساس مي‌توانيم همراه با يك عزم و اراده ملي جوابگوي نياز مسكن در كشور باشيم.

به گزارش ايسنا، محمد سعيدي‌كيا در همايش «سياست‌هاي توسعه مسكن در ايران» كه در وزارت مسكن و شهرسازي برگزار شد، اظهار كرد: امسال از فروردين ماه تهيه برنامه پنجم را شروع كرده‌ايم و جلسات آن از دو سه هفته گذشته متكي بر راهكارهاي معاونت برنامه‌ريزي رياست جمهوري در بخش مسكن در حال برگزاري است.

وي با اشاره به اينكه توان كشور در توليد مسكن بيش از اين ميزاني است كه امروز انجام مي‌شود، گفت: اگر هدف‌گذاري‌ها را درست كنيم و برنامه متناسب براي رسيدن به اين اهداف داشته باشيم بر اين اساس مي‌توانيم همراه با يك عزم و اراده ملي جوابگوي نياز مسكن در كشور باشيم.

سعيدي‌كيا خاطرنشان كرد: در مورد مسكن مهر نيز اعتقاد دارم ابزار و لوازم فراهم شده است و عزم محكمي براي انجام اين كار وجود دارد. لذا اميدواريم با عملكردي خوبي كه تاكنون در اين زمينه داشته‌ايم به نتيجه برسيم.

وي گفت: نبايد برگزاري اينگونه جلسات كارشناسي سال به سال باشد، بلكه بايد هر سه ماه يكبار اين گونه جلسات برگزار شود تا راهكارهاي مناسبي در بخش مسكن اتخاد شود.

وزير مسكن و شهرسازي پيشنهاد كرد كه هر ماه يك اجلاس منطقه‌يي در كشور برگزار شود و مسائل مختلف بخش مسكن مورد بررسي قرار گيرد.

او با اشاره به اينكه تامين تسهيلات زيربنايي از مشكلات مسكن مهر است، تصريح كرد: به تازگي يكي از تعاوني‌ها در گزارش داده است كه تنها مشكل آنها در به سرانجام رساندن مسكن مهر تامين تسهيلات زيربنايي و تسهيلات بانكي است.

وزير مسكن و شهرسازي در پايان اين همايش تاكيد كرد: بهتر است حرف‌هايي كه پشتوانه نظري دارند به برنامه‌هاي كاربردي تبديل شود تا در عمل توفيق بيشتري كسب كنيم.

به گزارش ايسنا، محمد سعيدي‌كيا در حاشيه اين همايش در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش كه در حال حاضر قيمت مسكن كاهش يافته است اما چه تضميني وجود دارد بورس بازي زمين سبب افزايش دوباره قيمت مسكن نشود؟ گفت: دولت تلاش مي‌كند از آشفتگي بازار جلوگيري كند لذا با راهكارهاي مشخصي در شوراي مسكن اين موضوعات مورد بحث قرار مي‌گيرد و هر كدام نهايي شود ارائه خواهد شد.

وي افزود: آنچه سبب افت قيمت‌ها شد از اين سبب بود كه دولت برا ي تامين مسكن گروه‌هاي كم درآمد دهك‌هاي 2 ، 3، 4 و 5 يك بازار ديگر به نام زمين‌هاي 99 ساله ايجاد كرد كه به اين شكل بخشي از تقاضاها از بازار مسكن خارج شدند و تعادل در بازار ايجاد شد كه نتيجه آن پايين آمدن قيمت خانه است.

وزير مسكن و شهرسازي تاكيد كرد: بايد در كنار اين اقدامات يك سري كارها در جهت تنظيم بازار مسكن انجام شود كه مي‌توان به ثبت معاملات خريد و فروش مسكن اشاره كرد. چراكه پيش از اين ممكن بود برخي از معاملاتي كه در مسكن صورت مي‌گرفت همه از آن خبر نداشته باشند و به صورت غير رسمي انجام شود. لذا بسياري از دادگاه‌هايي كه در اين بخش تشكيل مي‌شد به همين علت است. اما در حال حاضر دولت يك سامانه تعريف كرده و اين سامانه با آژانس‌هاي املاك، هماهنگ شده است.

وي افزود: در شرايط فعلي هر معامله‌اي روي زمين و مسكن انجام مي‌شود بايد ثبت شود كه اين امر هم به نفع مردم است و هم مستند براي دادگاه‌ها و دولت بوده است.

سعيدي‌كيا با اشاره به اينكه كليه معاملات بخش مسكن اعم از اجاره و خريد و فروش بايد ثبت الكترونيكي شوند، گفت: با سازمان ثبت اسناد هماهنگي كرديم كه هر معامله‌اي كه انجام مي‌شود بايد در اين سازمان به ثبت برسد. از سوي ديگر كليه آژانس‌هاي املاك نيز به اين سامانه مجهز شدند كه وزارت بازرگاني و سازمان ثبت اسناد كشور به تدريج اين كار را فراگير مي‌كند.

وزير مسكن و شهرسازي در پايان تاكيد كرد: اميدواريم با انجام اين اقدامات در بازار مسكن و زمين يك ثبات و آرامش مناسب حاكم مي‌شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید