خرید شال لاريجاني:پرهيز نخبگان از ورود به مناقشات‌ سياسي

رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: امروز بيش از هر چيز ديگر نيازمند وحدت و تمرکز بر روي چشم انداز 20 ساله هستيم.

به گزارش “ايلنا” علي لاريجاني در نخستين همايش تجليل از نخبگان و سرآمدان شاهد و ايثارگر تصريح کرد: نخبگان از ورود به مناقشات جزيي سياسي پرهيز کنند زيرا زماني که صرف اين مناقشات مي‌‏شود فرصت پيشرفت را از بين خواهد برد.
وي گفت: براي رسيدن به نقطه اوج در نظام اسلامي يعني چشم انداز بيست ساله نياز به مجاهدت داريم و پيشرفت علمي ما بايد فداکاري در راه رسيدن به هدف را همراه داشته باشد.
رئيس قوه مقننه تاکيد کرد: نخبه‌‏پروري عين عدالت است و متضاد با آن نيست چراکه آنچه در تحقق اسلام مبناي عدالت است بسترسازي براي ايجاد رقابتي معقول و متوازن براي آحاد جامعه است.

لاريجاني با اشاره به اينکه زمينه سازي براي چنين رقابتي در مسائل اقتصادي، سياسي و فرهنگي مفيد است، افزود: با ايجاد رقابتي معقول و متوازن افرادي که در آن شرکت مي‌‏کنند به کمال مي‌‏رسند و استعدادها و حضور بالقوه آنان بالفعل مي‌‏شود.
وي ادامه داد: در صورت وجود چنين رقابتي اختلاف‌‏ها و تفاوت‌‏ها مشخص مي‌‏شود که اين اختلافات منشا تکامل است بنابراين نبايد اين تفاوت‌‏ها را از بين برد.

لاريجاني تصريح کرد: اگر درک درستي از اين تفاوت‌‏ها وجود داشته باشد اين اختلافات باعث هموار کردن مسير تکامل مي‌‏شود. اين‌‏که همه را يکسان در نظر بگيريم غيرعاقلانه است.
وي با تاکيد بر سخنان مقام معظم رهبري در مورد نخبه پروري گفت: اهتمام و اعتماد به نخبگان به معناي بي‌‏توجهي به ديگران نيست بلکه قرارگرفتن هر کس در جاي خود است و اين مفهوم عدالت محوري است.

لاريجاني با اشاره به رفتارهاي سياسي بين المللي امروز گفت: عده‌‏اي هستند که نسبت به آرمان‌‏هايشان فداکارند و با آن زندگي مي‌‏کنند و حاضرند براي آن از هستي خود بگذرند.
وي ادامه داد: برخي برخورداري از تنعم و تلذذ بيشتر در زندگي را معناي زندگي مي‌‏دانند و حصار فردي به دور خويش کشيده‌‏اند و نمي‌‏توانند با مقوله بزرگ اجتمع ارتباط موثري برقرار کنند، لذا امت در بين آن‌‏ها معنا ندارد.آنها آدم‌‏هايي هستند که بر اساس منافع‌‏شان با ديگران ارتباط برقرار مي‌‏کنند.

لاريجاني خاطرنشان کرد: گاهي دولت و ملت در چنين جوامعي معنا پيدا مي‌‏کند ولي سست بودن پايه‌‏هاي آن کاملا مشخص است و پيوند اخوت و برادري که در فرهنگ اسلامي وجود دارد در آن‌‏ها ديده نمي‌‏شود.

وي به عقد اخوت در ابتداي حکومت نبوي اشاره کرد و افزود: از نخستين کارهايي که در حکومت نبوي انجام شد تاسيس مسجد و عقد اخوت و برادري در بين مسلمانان بود که اين نشان دهنده قاعده گرايي در بنياد فرهنگ اسلامي است.

وي به گسست‌‏هاي امروز تفکر مدرن اشاره کرد و افزود: برخي از نقادان غربي نيز به اين موضوع اشاره دارند که؛ گسست‌‏هاي تفکر مدرن دليل مشکل بنيادي در تفکر دنياي امروز است.
لاريجاني با اشاره به خصوصيات تفکر پايدار گفت: اگر تفکري بخواهد پايدار و ماندگار بماند، لازم است يک سازگاري در درون اين سيستم وجود داشته باشد و بخشي از آن بخش ديگر را از بين نبرد.

وي ادامه داد: هرچه اين سازگاري بيشتر باشد ، ساماندهي و ماندگاري تفکر نيز بيشتر است، لذا کشور و ملتي که بخواهد ماندگار بماند بايد پيوندهاي قوي‌‏تر داشته باشد و هرچه اهتمام مشترک اين ملت بيشتر باشد، پايداري کشور نيز بيشتر است اما هرچه ضمانت‌‏هاي کار مشترک کمتر باشد، آن ملت شکننده‌‏تر خواهد بود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: اگر ضمانت‌‏ها فقط براي آرمان‌‏ها و اهداف مادي باشد محاسبه‌‏گري مطرح مي‌‏شود و مساله فرار در جوامع مطرح مي‌‏شود ولي براي کسي که با آرمانش زندگي مي‌‏کند پيوندش با آرمان ملت براساس اين محاسبات نيست بنابراين مشکل شکنندگي آن کمتر است.

وي زندگي با آرمان‌‏هاي متعالي را از ديگر عوامل پايداري يک تفکر عنوان کرد و افزود: اگر آرمان‌‏ها متعالي داشته باشيم که فرد با آن زندگي کند اين فکر و ملت پايدار و ماندگار خواهد بود.
لاريجاني با اشاره به شکنندگي نظام غرب گفت: اين شکنندگي در نظام غرب هم به صورت تحليلي قابل استناد است و هم از نظر تجربي مشاهده مي‌‏شود در حالي که در تفکر اسلامي چنين شکنندگي ديده نمي‌‏شود و فرد با ابتهاج و سرور زندگي مي‌‏کند.
وي ادامه داد: تفکر اسلامي سرور و بهجتي را در سراسر زندگي انسان ايجاد مي‌‏کند که باعث ثبوت بيشتر آن زندگي خواهد شد چراکه وقتي يک فرد مسلمان زندگي خود را ارزيابي مي‌‏کند، مسرور مي‌‏شود.

وي تربيت درون يک مکتب را از ديگر عوامل پايداري يک تفکر دانست و گفت: تربيتي در درون يک مکتب معنادار مي‌‏شود که فداکاري در راه آن مکتب باعث تکامل معنوي براي انسان شود.
لاريجاني همچنين عرصه علم و دانش و حرکت در راستاي آرمان را زمينه‌‏اي براي تفاخر افراد خواند و گفت: عرصه علم و دانش به تنهايي تا حدي داراي تفاخر و اعتبار است در حالي که اين اعتبار ماندگار نيست زيرا با وجود فرد عجين نشده است در حالي که اگر اين عرصه با آرمان‌‏هاي فکري همراه شود، باعث افتخار خواهد بود.

وي نخبگان و سرآمدان شاهد و ايثارگر را داراي دو ويژگي علم و دانش همراه با مجاهدت و ايثار خواند و گفت: داشتن نيروي متخصص و افرادي که انگيزه‌‏اي همسو با آرمان‌‏هاي نظام دارند سرمايه بلندي است که در حفظ آن بايد کوشا بود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید