خرید شال مشهد فاتح جام چوگان سفرا

تيم مشهد فاتح شصت و سومين دوره رقابتهاي چوگان با نام فدراسيون جهاني جام سفرا شد.

به گزارش واحد مرکزي خبر، در ديدار پاياني اين رقابت‌ها که عصر امروز در زمين چوگان فدراسيون سوارکاري در تهران برگزار شد ابتدا در ديدار رده بندي تيم اصفهان 2-5 شيراز را شکست داد و در جايگاه سوم ايستاد و در ديدار پاياني نيز مشهد 3-4 تهران را مغلوب کرد و به مقام قهرماني رسيد.

در پايان اين رقابتها اعضاي تيم هاي شرکت کننده که روئساي فدراسيون هاي چوگان کشورهاي مختلف بودند (سفراي چوگان فدراسيون جهاني چوگان) هداياي خود را از رئيس فدراسيون جهاني و رئيس فدراسيون چوگان ايران دريافت کردند.

بنابر گفته حمزه ايلخاني زاده رئيس فدارسيون چوگان کشورمان، اعضاي فدراسيون جهاني براي بازديد از امکانات فدراسيون کشورمان بمنظور دادن ميزباني رقابتهاي جهاني چوگان به ايران سفر و قبل از اين مسابقات از اصفهان هم ديدن کردند.

ايلخاني زاده گفت: برگزاري رقابتهاي چوگان جام سفرا درايران موجب شد بنابر درخواست رئيس فدارسيون جهاني چوگان نام شهرهاي ايران بر تيم هاي شرکت کننده در اين مسابقات نهاده شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید