خرید شال مهريه جالب افتخاری براي دو دخترش

گفته مي‌شود که مهريه دختر بزرگ عليرضا افتخاري، خواننده اصفهاني و نام آشناي کشورمان، حفظ 450 غزل از حافظ شيرازي و مهريه دختر کوچک وي حفظ 16 جزء از قرآن کريم است.به گزارش برنا، عليرضا افتخاري، يکي از خوانندگان محبوب سنتي ايران، مهريه دخترانش را حفظ قرآن کريم و غزليات حافظ شيرازي قرار داده است که تا کنون داماد بزرگش 350 غزل حفظ کرده و داماد کوچکش 8 جزء از قرآن کريم را حفظ کرده است. اين در حالي است که تعيين مهريه هاي سنگين و نجومي چنان مرسوم شده است که مانند ديگر رسومِ دست و پا گير، سدي بزرگ بر سر راه ازدواج جوانان شده و بهتر است ما نيز با پيش گرفتن چنين سنت‌هاي حسنه‌اي، راه ازدواج را براي جوانان آسان کنيم.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید