خرید شال “نماد قضايي قضات” رونمايي شد

در جلسه رؤساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور، نماد قضايي قضات از سوي هاشمي شاهرودي رونمايي شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني قوه قضائيه، رئيس قوه قضائيه در حاشيه جلسه رؤساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور نماد ويژه قضايي قضات را به چند نفر از مديران عالي قضايي و قضات اهداء كرد.

اين نماد ويژه در رنگ‌هاي مختلف مورد استفاده قضات محاكم در سطوح مختلف قرار خواهد گرفت.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید