خرید شال نمره انضباط از مقطع راهنمايي حذف شد

مدير كل آموزش و پرورش راهنمايي، از حذف نمره كمي انضباط در مقطع راهنمايي و ارزشيابي انضباط دانش‌آموزان اين مقطع به صورت كيفي و توصيفي خبر داد.منوچهر فضلي خاني در گفت‌وگو با ايسنا، ضمن اعلام اين خبر گفت: بخشي از ارزشيابي توصيفي كه اجراي آن از سال تحصيلي گذشته آغاز شده، امسال به صورت جدي‌تر و سراسري در مورد نمره انضباط دانش‌آموزان راهنمايي اعمال مي‌شود.وي با اشاره به آغاز اجراي طرح ارزشيابي توصيفي از سال تحصيلي جاري در مقطع ابتدايي، اعلام كرد: در مورد اين كه ارزشيابي توصيفي چه سالي در مقطع راهنمايي و در مورد دروس اين مقطع به اجرا گذاشته شود، در سال تحصيلي جديد تصميم‌گيري مي‌شود.مدير كل آموزش و پرورش راهنمايي افزود: سال دقيق اجراي ارزشيابي توصيفي در مورد دروس راهنمايي منوط به سالي است كه قرار است، ارزشيابي توصيفي به پايه پنجم ابتدايي برسد؛ براي مثال اگر سال 1390، سال اجراي سراسري ارزشيابي توصيفي در پنج پايه ابتدايي باشد، سال 91 سال اجراي آزمايشي طرح در مقطع راهنمايي خواهد بود كه البته اين امر نيز مستلزم دريافت مصوبه از شوراي عالي آموزش و پرورش است.وي با تاكيد بر اين كه ارزشيابي توصيفي بايد در هر صورت در راهنمايي به اجرا گذاشته شود، خاطر نشان كرد: ‌البته اجراي آن در مقطع راهنمايي بايد متفاوت از نحوه اجرا در مقطع ابتدايي باشد، چرا كه اساسا ماهيت كار در اين مقطع و كاركردهاي دو مقطع متفاوت است.فضلي‌خاني در پايان يادآور شد: جزييات نحوه اجراي ارزشيابي توصيفي پس از تعيين سال اجرا، به طور دقيق اعلام مي‌شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید