خرید شال هاشمي‌طباء:مسئله وجدان مطرح است

رييس اسبق كميته ملي المپيك وسازمان تربيت بدني گفت: به طوردقيق از جريان انتخابات كميته ملي المپيك اطلاعي ندارم و تمامي اخبار در اين خصوص را از مطبوعات و رسانه ها پيگيري مي كنم.

سيدمصطفي هاشمي طباء در گفت وگو با ايلنا افزود: تا آنجا كه از طريق رسانه ها آگاهي يافتم جريانات پيرامون كانديداهاي كميته ملي المپيك به مانند انتخابات دوره هاي گذشته است.
وي گفت: از مسايل پشت پرده و رفت وآمدها در كميته المپيك و سازمان تربيت بدني خبري ندارم.

رييس اسبق سازمان تربيت بدني در خصوص احتمال حضور اميررضا خادم در انتخابات كميته المپيك و مخالفت هاي اعضاي كنوني اين كميته با حضور قهرمان سابق كشتي جهان گفت: به نظر من كميته ملي المپيك نمي تواند در اين خصوص اظهارنظر و تصميم گيري كند چرا كه انجمن المپين ها كه اعضاي آن از قهرمانان المپيك هستند بايد در اين خصوص نظر بدهند.

وي افزود:مسائلي كه دبير كل كميته المپيك عنوان مي كند مبني بر اين كه امير رضا خادم نمي‌تواند در انتخابات شركت كند ادعاي خاصي است كه بايد بينيم كفاشيان با چه استدلالي اين حرف را مي زند در حالي كه اميررضا خادم باچهارمرتبه حضور در مسابقات المپيك و كسب مدال در اين رقابت ها اين حق را دارد تا در انتخابات كميته ملي المپيك شركت كند.

هاشمي طباء ادامه داد: البته حضور خادم بستگي به نظر انجمن المپين ها دارد چرا كه طبق قانون، دو ورزشكاري كه سابقه حضور در المپيك را دارند مي توانند جزو مجمع كميته المپيك باشند ودر نهايت با نظر شخصي خود براي حضور در انتخابات كميته ملي المپيك شركت كنند. در اين بين انجمن المپين ها مي تواند به جاي ساعي يا رضا زاده نام امير رضا خادم را معرفي كند.

وي اضافه كرد: كميته ملي المپيك هيچ حقي ندارد كه در خصوص حضور ورزشكاران المپيك نظر بدهد و فقط انجمن المپين ها كه هر سال نشست هاي مختلفي در كشور برگزار مي كند داراي تشكيلاتي از جمله هيات رييسه مي باشد.

هاشمي طبا در خصوص احتمال حضورش در انتخابات كميته ملي المپيك گفت: كساني مي‌توانند كانديدا شوند كه عضو مجمع كميته ملي المپيك باشند ولي من حتي اگر مي توانستم در انتخابات كميته ملي شركت كنم هم هيچ گاه اين كار را نمي كردم.

رييس اسبق سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك در خصوص احتمال حضور محمد علي‌آبادي رييس سازمان تربيت بدني در انتخابات كميته ملي المپيك گفت: از نظر مقررات اساسنامه هيچ گونه منعي براي حضور وي درانتخابات كميته ملي المپيك وجود ندارد و به خود علي آبادي بستگي دارد كه بخواهد در اين انتخابات شركت كند يا نه.

وي افزود: اما مساله اي كه در اين بين مطرح است بحث اخلاقي قضيه است و اينكه از جنبه وجداني رييس سازمان تربيت بدني براي جمع آوري راي از طريق عوامل و قدرت خود دراين انتخابات استفاده اي نكند تا در نحوه انتخابات هيچ شبهه اي وجود نداشته باشد.

هاشمي طباء اضافه كرد: متاسفانه طي روزهاي اخير از سوي برخي ازمسولين سازمان تربيت بدني در اين ارتباط موضع گيري هاي هدفمندي دنبال مي شودكه اين رفتارها نشان ميدهد برخي افراد با توجه به قدرت پست هاي دولتي درصدد حمايت از كانديدا احتمالي سازمان تربيت بدني در انتخابات كميته ملي المپيك هستند كه اينگونه اعمال به هيچ وجه پسنديده و وجداني نيست.

هاشمي طبا در خصوص حضور همزمان محمد علي آبادي رييس سازمان تربيت بدني در راس اين سازمان و كميته ملي المپيك گفت: به نظر من اگر براي رياست دو ارگان اصلي ورزش كشور يعني سازمان تربيت بدني وكميته ملي المپيك دو نفر جداگانه به عنوان مسوول فعال باشند بسيار مثمرثمر تر خواهد بود.

وي در ارتباط با احتمال تقابل رييس كميته ملي المپيك با رييس سازمان تربيت بدني گفت: بحث تقابل نيست چرا كه هر كدام از ارگان ها وظايف خودشان را انجام مي‌‏دهند ولي متاسفانه در جامعه ورزش ما شرايطي حاكم شده است كه گويا سازمان تربيت بدني بايد با كميته ملي المپيك در تقابل باشد.

وي ادامه داد: مسوولان كميته المپيك و سازمان تربيت بدني بر اساس قانون و به طور جداگانه وظايف خود را انجام مي دهند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید