خرید شال شاهمراداف در ساري

سرمربي سالهاي نچندان دور تيم ملي کشتي آزاد روسيه و شوروي سابق،ميهمان ويژه مسابقات قهرماني کشتي آزاد کشور است.

به گزارش سرويس،تکنسين بزرگ دهه هفتاد،هشتاد و نود ميلادي کشتي شوروي سابق، دعوت مازندرني ها را لبيک گفته و از مسابقات قهرماني کشتي آزاد قهرماني کشور در ساري ديدن کرد.

يوري شاهمراداف به هيچ عنوان تصورش را نمي کرد که اينچنين مورد تشويق گرم و بي سابقه مردم کشتي دوست مازندران قرار بگيرد.

لازم به ذکر است،قهرمان اسبق دنيا با دعوت اعضاي هيئت کشتي استان مازندران راهي اين استان شد تا مسابقات کشتي قهرماني ايران را از نزديک تماشا کند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید