خرید شال نايب‌رييس وزنه‌برداري حكم گرفت

رييس فدراسيون وزنه برداري کشور طي حکمي ، برانوش نيک بين را به عنوان نايب رييس فدراسيون وزنه برداري منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون وزنه برداري؛ بهرام افشارزاده رييس فدراسيون وزنه برداري کشور، طي حکمي برانوش نيک بين را به عنوان نايب رئيس جديد فدراسيون وزنه برداري منصوب کرد.

بنابراين گزارش، نيک بين پيش از اين سمت مدير کلي استان گيلان را عهده دار بوده است.
افشارزاده همچنين دکتر اصغر شهابي نايب رييس پيشين فدراسيون را به عنوان مشاور عالي فدراسيون منصوب کرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید