خرید شال 14ميليون يورو درآمد ساليانه مورينيو

روزنامه كوريره دلو اسپورت از درآمد ساليانه 14 ميليون يورويي خوزه مورينيو خبر داد.

به گزارش ايسنا، دو هفته پيش مورينيو در گفت و گويي تلويزيوني گفته بود كه ساليانه 14 ميليون يورو در باشگاه اينتر درآمد دارد. يك هفته بعد،‌ سران اينتر با رد اين ادعا اعلام كردند كه مورينيو تنها قصد شوخي داشته است و اين موضوع صحت ندارد.

در همين حال، روزنامه كوريره دلو اسپورت يكي از روزنامه هاي مطرح كشور ايتاليا اين مساله را تاييد كرده و مدعي شد كه مورينيو در طول 3 سال حضور در اينتر مبلغ 33 ميليون يورو دريافت مي كند كه اين رقم بدون محاسبه ماليات است و درآمد خالص سرمربي پرتغالي نيست.

به نوشته روزنامه ايتاليايي، اينتر با محاسبه حق ماليات، براي دو سال آينده 5.2 ميليون يورو و بدون محاسبه ماليات 10.5 ميليون يورو به آقاي خاص پرداخت مي كند.

مورينيو در سال آخر حضورش در اينتر پس از محاسبه كسري ها 6.2 ميليون يورو از سران باشگاه ايتاليايي دريافت مي كند. اين مبالغ، حقوق اسپانسري و پاداش هاي مورينيو كه در صورت موفقيت وي در رقابت هاي داخلي و اروپايي بدست مي آيد را شامل نمي شود.

سرمربي پرتغالي اينتر مدعي شده است كه در صورت قهرماني در اروپا، مبلغ 3 ميليون يورو پاداش دريافت مي كند اما گفته مي شود كه در صورت موفقيت وي در ليگ قهرمانان اروپا اين مبلغ دو برابر خواهد بود.

روزنامه كوريره دلو اسپورت با محاسبه تمامي اعداد و ارقام موجود بر اين باور است كه ‌خوزه مورينيو ساليانه 14 ميليون يورو از حضور در اينتر درآمد بدست مي آورد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید