خرید شال 5/3ميليارد رقم بدهي استقلال

معاون اجرايي باشگاه استقلال تهران گفت: رقم دقيق بدهي هاي فصل گذشته تيم را نمي دانم؛ اما اين مبلغ يك ميليارد تومان نيست.

علي اميري در گفت و گو با فارس، اظهار داشت: رقم بدهي هاي باشگاه به بازيكنان را نمي دانم؛ اما بعيد است اين مبلغ يك ميليارد تومان باشد.

وي ادامه داد: برخي از بازيكنان طلبكار مثل محمد نوازي و سعيد لطفي در اين فصل در باشگاه استقلال حضور ندارند و با واعظ آشتياني نشستي داشتند كه در آن جلسه مدير عامل باشگاه واقعيت ها را به اين بازيكنان گفت و تفاهم شد كه طلب اين نفرات پرداخت شود.

وي افزود: عليرضا منصوريان و بازيكناني مثل فرهاد مجيدي نيز از باشگاه طلب دارند. واعظ آشتياني حسابرس هايي را به باشگاه آورده است تا ميزان دقيق بدهي هاي باشگاه را مشخص كنند و بر اساس آن اقدامات بعدي انجام شود.

مديرعامل جديد استقلال در مراسم معرفه خود گفت: بدهي اين فصل باشگاه به بازيكنان در حدود سه و نيم ميليارد تومان است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید