خرید شال ثبت‌نام كتيرايي براي كميته ملي المپيك

به فاصله يك روز مانده به پايان مهلت قانوني ثبت نام كانديداهاي انتخابات كميته ملي المپيك، بهزاد كتيرايي ، ‌رئيس فدراسيون كاراته با حضور در محل اين كميته براي عضويت در هيات اجرايي ثبت نام كرد.

به گزارش ايسنا، تاكنون علاوه بر كتيرايي؛ احمد دنيامالي رئيس فدراسيون قايقراني، عبدالجليل رضوي رئيس فدراسيون جودو، محمد نوحي رئيس فدراسيون ورزش‌هاي رزمي، شاهرخ شهنازي رئيس فدراسيون تنيس و رباب شهريان، مسئول دفتر امور بانوان سازمان تربيت بدني براي عضويت در هيات اجرايي كميته ملي المپيك ثبت نام كرده‌اند.

بهرام افشارزاده، رئيس فدراسيون وزنه برداري نيز نامزد احراز كرسي دبيركلي كميته ملي المپيك است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید