خرید شال جریمه سه هزار فرانکي دوچرخه سواری ایران

دبیر هیئت دوچرخه سواری کرمان از پرداخت سه هزار فرانک سوئیس جریمه به فدراسیون جهانی دوچرخه سواری برای تاخیر در برگزاری تور بین المللی کرمان خبر داد.

حسین اسلامی در گفتگو با مهر گفت: تور بین المللی کرمان قدمتی 12 ساله دارد و همیشه در اوایل سال شمسی یعنی اردیبهشت ماه در این شهر برگزار می شود.

وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل همزمانی این تور با رقابتهای قهرمانی دوچرخه سواری آسیا در ژاپن ، نزدیکی با برگزاری تور بین المللی ریاست جمهوری در تهران و از همه مهمتر، نبود حامیان مالی این مسابقات به تاخیر افتاد.

حسین اسلامی افزود: به دنبال برگزار نشدن به موقع تور کرمان مجبور به پرداخت جریمه ای معادل سه هزار فرانک سوئیس به فدراسیون بین المللی دوچرخه سواری شدیم.

وی بیان کرد: پیش از این قرار بود دوازدهمین دوره تور بین المللی کرمان در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شود که زمان انجام این رقابتها به 21 مهرماه تغییر یافت.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه با تاخیر در برگزاری این تور بین المللی شاهد حضور تیم های خارجی خوبی در این رقابتها نیستیم که امیدواریم فدراسیون دوچرخه سواری در دوره های بعد در بخش بین المللی به ما کمک کند.

دوازدهمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری کرمان 21 مهرماه با حضور دو تیم خارجی و هشت تیم داخلی آغاز و به مدت چهار روز پیگیری می شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید