خرید شال «دعوت» ركورددار اكران پائيز شد

فيلم «دعوت» با فروش حدود 40 ميليون توماني در روز جمعه، جمع فروش خود را پس از ده روز نمايش به 266 ميليون تومان رساند.

به گزارش فارس، فيلم «دعوت» با فروش 266 ميليون تومان پس از 10 روز كماكان ركورددار فروش در اكران پائيزي است در حالي كه هفته اول نمايش خود را با يك سينما پشت سرگذاشته بود.
بنا بر اين گزارش، اين فيلم ديروز (جمعه 19 مهر) در تهران 38 ميليون و 600هزار تومان فروش داشته است كه با احتساب فروش 36 ميليوني روز پنجشنبه، جمع فروش اين فيلم به 266 ميليون تومان رسيده است.

فيلم «كنعان» نيز با 135 ميليون تومان در 10 روز مقام دوم جدول فروش را دارد. اين فيلم در روز جمعه حدود 20 ميليون تومان در تهران فروش داشته است.
«آواز گنجشك‌ها» جديدترين ساخته مجيد مجيدي با فروش 61 ميليون و 350 هزارتوماني در 10 سينما، مقام سوم جدول فروش را دارد و «نسكافه داغ داغ» ساخته علي قوي‌تن با در 16 روز، در تهران 51 ميليون تومان فروش‌ كرده است.
فيلم «سه زن» ساخته «منيژه حكمت» نيز در 10 روز اكران، حدود 75 ميليون و 216 هزار تومان فروش داشته است.
اين در حالي است كه اكران يك «هميشه پاي يك زن در ميان است» ساخته «كمال تبريزي» ‌در سينماهاي آزاد به رقم بيش از 942 ميليون تومان در تهران فروخته و هنوز به رفم فروش يك ميلياردي در تهران نرسيده است.

اين فيلم همچنين 754 ميليون تومان در شهرستان‌ها فروش داشته است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید