خرید شال سازمان ورزش کوچک شود،کمیته بزرگ

دکتر کردی رئیس کمیته علمی کمیته ملی المپیک به تشریح دیدگاه‌های خود در خصوص انتخابات کمیته ملی المپیک پرداخت.

به گزراش خبرنگار ورزشي ، وی با اشاره به حضور مدیران غیرمتخصص در ورزش افزود: باید باور کنیم در ورزش شخص مهم نیست، اینکه قراخانلو یا کفاشیان در راس کمیته‌‌ملی المپیک باشند مساله نیست، مهم این است که اشخاصی که در منصب مدیریت ورزش قرار می گیرند بتوانند در مقابل شکست و پیروزی پاسخگو باشند.

متاسفانه شرایط ورزش ما در سالهای گذشته به گونه ای بوده است که مدیرانی غیر متخصص در تامور ورزش وارد این فضا شدند ، بعد از شکست خارج شدند و دیگر اثری از آنها نماند. در این شرایط ورزشی ها ماندند و هزار دردسری که باید مدیر جدید حل کند.

عضو هیات علمی دانشگاه گفت: دولتی شدن کمیته ملی المپیک در حالی اتفاق می افتد که قانون بر مبنی کوچک شدن دولت وضع شده و ورزش کشور در صورتی پیشرفت خواهد کرد که سازمان تربیت بدنی کوچک شود و کمیته ملی المپیک بزرگ شود این اتفاقی است که درکشورهای پیشرفته دنیا رخ میدهد.

دکتر کردی اذعان داشت:‌مشکل ورزش ما علمی نبودن و علم گریز بودن است و همین دلیل از دنیا خیلی عقب شده‌ایم، اما اگر بخواهیم ورزش را علمی کنیم می‌بایست از افراد پخته علمی استفاده کنیم.

دکترای فیزیولوژی ورزش خاطر نشان کرد:‌مشکلات ورزش در طرح جامع بررسی و رفع شده بود اما افراد غیر ورزشی آن را بدون هیچ دلیلی متوقف و کنار گذاشتند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید