خرید شال سرپيچي نفت از استخدام 50 درصدي بوشهری‌ها

در جريان آگهي استخدامي شرکت‌هاي نفت مرکزي و فلات قاره، علاوه بر بي اعتنايي آشکار نسبت به مصوبه هيأت دولت، تنها براي مشاغل کم اهميت در حد ديپلم جوانان بوشهري مجاز به نام‌نويسي هستند.
به گزارش «خليج فارس»، در آگهي استخدامي شرکت ملي نفت ايران، جوانان بوشهري، تنها در صورت داشتن مدرک ديپلم، امکان نام‌نويسي دارند و در مقاطع کارشناسي و کارداني از نام‌نويسي محروم شده‌اند. در اين آگهي که در سايت شرکت فلات قاره قابل دسترسي است، بنا بر توضيحات داده شده، بوشهري‌ها تنها مجاز به نام‌نويسي و شرکت در ميان ديپلمه‌ها هستند.
اين گزارش مي‌افزايد: اين شرکت در مقطع کارشناسي (ليسانس) و کارداني (فوق ديپلم) اعلام کرده صرفا داوطلبان استان‌هاي فارس، هرمزگان، ايلام، کرمانشاه و لرستان، مجاز به نام‌نويسي هستند. با اين حساب تنها در مقطع ديپلم ساکنان استان بوشهر مي‌توانند در اين آزمون استخدامي نام‌نويسي کنند. اين در حالي است که داوطلبان ديپلمه استان‌هاي لرستان، کرمانشاه، ايلام، فارس و هرمزگان علاوه بر مقاطع بالاتر، در اين بخش نيز مجاز به نام‌نويسي و رقابت اعلام شده‌اند. علاوه بر اين، شرکت نفت فلات قاره نيز در آزمون استخدامي اش، بدون توجه به مصوبه هيأت دولت درباره اشتغال دست‌‌كم 50 درصد از نيروهاي بومي در مناطق نفت، گاز و پتروشيمي استان بوشهر، اعلام کرده همه داوطلبان کشور در مقاطع تخصيلي کارشناسي، کارداني و ديپلم مجاز به نام‌نويسي در آزمون استخدامي اين شرکت هستند.
اين در حالي است که مهمترين مناطق عملياتي شرکت فلات قاره در استان بوشهر بوده و اين شرکت در جريان آزمون استخدامي‌اش بايد با محاسبه نيروي مورد نياز در استان بوشهر، رسما اعلام مي‌کرد، دست‌كم 50 درصد از استخدامي‌هايش در اين استان بومي بوشهر هستند، در حالي که چنين نکرده تا بار ديگر نفتي‌ها به اين مصوبه دولت آشکارا دهن کجي و بي اعتنايي کنند.
اين بي‌اعتنايي به مصوبه دولت براي اشتغال دست‌كم 50 درصد از نيروهاي بوشهر در صنايع نفتي استان در حالي است که شرکت فلات قاره و نفت مرکزي مصوبه ديگر هيأت دولت براي انتقال دفاتر مرکزي خود به مناطق عملياتي از جمله بوشهر را پس از گذشت سه سال هنوز اجرايي نکرده‌اند. انتشار اين آگهي در حالي است که نمايندگان استان در مجلس و برخي مسئولان اجرايي از اجرايي نشدن مصوبه اشتغال دست‌كم 50 درصد نيروهاي بومي در صنايع نفتي استان بوشهر گلايه‌مند هستند.
با توجه به محدوديت شرکت‌هاي نفت مرکزي و فلات قاره براي جوانان بوشهري و اينکه آنها تنها در حد پايين‌ترين مدرک استخدامي (ديپلم) در اين آزمون استخدامي، مجاز به نام‌نويسي هستند، مي‌توان از هم اکنون پيش‌بيني کرد اگر از ميان ديپلمه‌هاي پنج استان ديگر گزينش شوند، دست آخر کارهاي پايين و مشاغل کم اهميت نصيبشان خواهد شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید