خرید شال سوغاتي

لاريجاني در سفر سه روزه‌اي به استان فارس رفت.

ـ جناب لاريجاني اين هديه رو به عنوان سوغاتي براتون آماده کرديم.لاريجاني: خدا خيرتون بده، تو حوزه انتخابيه‌ام از موتور گازي بگير تا 1000 به اندازه کافي وجود داره.

برج ميلاد افتتاح شد.

اين هم يک حرکت انتخاباتي (البته که نه) تو مراسم افتتاحيه.

تيتر يک روزنامه دولتي کشور رو ببينيد.

ياد شعار انتخاباتي يک بنده خدا به خير.

هفته ناجا مبارک

به به، چه پليس بانواني! جاي گشت ارشاد خالي!

و اين هم تصوير ارسالي بينندگان

ما که هر چي فکر کرديدم ربطش رو نفهميديم، شما چي؟

بر پايه آخرين نظرسنجي، اوضاع اوباما از مک‌کين بهتر است.

مي‌بينيد که چه جوري وضعش بهتره: توي پاي مردم!

اين روزها بحث استيضاح و استعفاي يک نفر سوژه داغ پيامک‌ها شده.

نماينده: چي، متن حکم استعفاي …

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید