خرید شال سومين تغيير انجمن دارت در دو ماه

طي حكمي از سوي رئيس فدراسيون ورزشهاي همگاني، احمداسدزاده گلجاري به عنوان رئيس جديد انجمن دارت منصوب شد.

به گزارش ايلنا، عزالدين حيدري در حكم خود براي احمد اسدزاده گلجاني ابراز اميدواري كرده است وي بتواند با استفاده از تجربيات سالها حضور در رشته دارت و بهره گرفتن از نيروهاي مجرب و متخصص، در راه توسعه و گسترش اين رشته ورزشي گام بردارد.

پيش از اين محمد عزيزپور به دنبال بركناري ظهوري از رياست انجمن، به عنوان سرپرست انجمن دارت فعاليت مي كرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید