خرید شال فساد کابینه پرو را منحل کرد

اعضای دولت پرو به علت رسوایی فساد گسترده به صورت همزمان استعفا کردند.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی: آلان گارسیا رئیس جمهور پرو استعفای خورخه دوکاستیلو ، نخست وزیر این کشور و همه اعضای هیات دولت را پذیرفت. مخالفان بر رئیس جمهور پرو فشارهایی وارد می کردند تا نخست وزیر و اعضای هیات دولت وی را برکنار کند.

این جنجال پس از آن بروز کرد که نواری صوتی منتشر شد که در آن صدای اعضای هیات دولت پرو ضبط شده بود بطوریکه در مقابل امضای موافقت نامه های نفتی پولساز رشوه دریافت می کردند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید