خرید شال فيفا برابر لهستان پيروز شد

انتخابات رياست اتحاديه فوتبال لهستان (PZPN) با نظارت فيفا و يوفا دوباره برگزار خواهد شد.

به گزارش ايسنا، اتحاديه فوتبال اروپا و فدراسيون بين المللي فوتبال (فيفا) در مورد انتخابات انجام شده توسط اتحاديه فوتبال لهستان با مسئولان فوتبال اين كشور به توافق رسيدند و به اين ترتيب محروميت پيش بيني شده براي فوتبال لهستان درنظر گرفته نخواهد شد.

يوفا در بيانيه رسمي روز جمعه خود نوشت:

«كميته مستقل انتخابات (IEC) متشكل از نمايندگان فيفا و يوفا امروز (10 اكتبر 2008) با مسئولان فوتبال لهستان در خانه فيفا در زوريخ ديدار كرده و در مورد نحوه انتخابات انجام شده اتحاديه فوتبال لهستان و گام هايي كه براي آينده فوتبال اين كشور برداشته خواهد شد به توافق رسيدند. حاضرين در اين نشست از تحول صورت گرفته در روزهاي گذشته نكته برداري كردند. رئيس موقت اتحاديه فوتبال لهستان (PZPN) كه هفته گذشته توسط كميته ملي المپيك اين كشور انتخاب شده بود بركنار شده و توافقي دراين باره ميان وزير ورزش لهستان و اتحاديه فوتبال اين كشور بدست آمده است.»

فهرست تمامي توافق هاي حاصل شده در اين نشست به شرح زير است:

1- انتخابات اتحاديه فوتبال لهستان طبق برنامه روز 30 اكتبر انجام مي شود.

2- جريان انتخابات توسط كميته مستقل انتخاباتي كه در سال 2007 تاسيس شده است كنترل مي شود.

3- به دنبال اين انتخابات، فيفا و يوفا به همراه وزير فعلي ورزش لهستان به پوشش فوتبال لهستان ادامه داده و در راستاي توسعه مديريت و فوتبال اين كشور و كمك به مبارزه با جرم هاي حاضر در فوتبال سراسر لهستان، رئيس جديد اتحاديه فوتبال اين كشور را مورد حمايت و پشتيباني قرار مي دهند.

فيفا و يوفا متعهد هستند كه تخصص خود در مديريت فوتبال را در تلاش براي يكرنگ سازي اتحاديه فوتبال لهستان به كار گيرند.

پروفسور “ميكل كليبر” مشاور رئيس جمهور كشور لهستان، “آدام گيرژ” مشاور وزير ورزش و گردشگري، “ديوير تايلور” مشاور كل اتحاديه فوتبال اروپا (يوفا) و “جروم كمپين” مدير روابط بين المللي فيفا به عنوان اعضاي IEC و”ميچل ليستكويسز” رئيس اتحاديه فوتبال لهستان به عنوان ناظر جلسه در اين نشست حضور داشتند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید