خرید شال قهرمان آمریكا قاچاقچی از آب درآمد

تیم مونتگومری قهرمان سابق دوی 100 متر و ركورد دار جهان از آمریكا به دلیل قاچاق مواد مخدر به زندان محكوم شد.

به گزارش شبكه خبر، دادگاه شهر نورفولك در ایالت ویرجینیای آمریكا مونگومری 33 ساله را به اتهام حمل مواد مخدر و ارتباط با باندهای قاچاق در نیویورك دستگیر كرد.

بر اساس این گزارش، تیم مونتگومری به پخش گسترده هروئین اعتراف كرد.

حكم دادگاه درباره این پرونده دیروز اعلام و مونتگومری به 5 سال حبس محكوم شد.

مونگومری سه ماه قبل هم به جرم فروش 111 گرم هروئین به ارزش 8500 دلار بازداشت و یک ماه بعد نیز به دلیل اختلاس بانكی به 3 سال و 10 ماه زندان محكوم شده بود.

مونتگومری در سال 2002 در پاریس ركورد 100 متر جهان به میزان 78/9 ثانیه به ثبت رساند اما در سال 2005 بعد از آنكه فاش شد در پرونده تولید مواد استروئیدی آزمایشگاه بالكو نقش داشته و با دو سال محرومیت فدراسیون جهانی دو و میدانی ركورد جهانی او را مردود اعلام كرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید