خرید شال تعطیلی 115 شعبه مك دونالد در ونزوئلا

نهاد مالیاتی دولت ونزوئلا حدود 115 شعبه رستورآن‌های زنجیره‌ای مك دونالد در این كشور آمریكای‌جنوبی را به دلیل ناهمترازی‌های ادعایی در كتابچه مالی آن برای دو روز متوالی تعطیل كرد.

به گزارش سی‌ان‌ان، این اقدام از روز پنج‌شنبه آغاز شد. «خوزه دیوید كابلو روندون» رئیس سازمان مالیاتی در بیانیه‌ای اعلام كرد كه بی‌قانونی‌هایی در میزان خرید و فروش این مجموعه یافت شده است كه به مسائل مالیاتی مربوط است.

این رستوران‌ها تا دیروز (شنبه) بسته ماندند تا ماجرای مالیات این مجموعه زنجیره‌ای روشن شود. «آركوس دورادوس» مدیر مجموعه مك دونالد در ونزوئلا نیز در بیانیه‌ای اعلام كرد:«كه از قوانین و دستورات دولتی پیروی می‌كند».

وی در این بیانیه آورده است كه این بیانیه به موضوعات رسمی تاثیرگذار بر میزان خرید و فروش مربوط است. مدیر مك‌دونالد در ونزوئلا همچنین تصریح كرد:« این مجموعه احترام كامل و معمول خود با تمام قوانین ونزوئلا را بیان می‌دارد». در هر حال، دورادوس اعلام كرد كه در چندین نقطه از ونزوئلا برخی شعبه‌هایش باز بودند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید