خرید شال تلاش براي تغيير ترکيب شيعه‏نشين‌ها

منابع خبري از طرح بزرگ و محرمانه عربستان سعودي براي تغيير در ترکيب ساختاري ساکنان مناطق شيعه‏نشين عربستان سعودي در بخش شرقي اين کشور پرده برداشتند.

به گزارش ابنا، دولت سعودي، طرحي را براي تغيير در ساختار شهري ساکنان بخش شرقي عربستان، از جمله در منطقه «الدمام»، با نظارت «محمد بن فهد» و با هماهنگي دستگاه‌هاي امنيتي اين کشور، در دست اجرا دارد.

از طرح‌هايي که براي اين مناطق در نظر گرفته شده است، تغييرات ساختار عمراني و ظاهري اين شهر براي اجراي سياست‌هاي طايفه‏گري ضد شهروندان شيعه منطقه «الشرقيه» است.

منطقه شيعه‏نشين «قطيف» نيز در اين طرح است. اين منطقه قرار است از نظر جغرافيايي محدود شود، به گونه‌اي که استان «دمام»، به شهرهاي خبر و دمام محدود شود و محدوديت‌هايي نيز از لحاظ وسعت جغرافيايي براي قطيف و ظهران در نظر گرفته شده است.

طرح تغيير ساختار ساکنان منطقه شيعه‏نشين به اينجا محدود نمي‏شود، بلكه در ماه‌هاي گذشته، بسياري از باغ‌ها و مناطق سرسبز قطيف به عمد آتش گرفته و آب‌هاي جاري در اين منطقه خشک شده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید