خرید شال شکار زنان بوسيله آگهي استخدام

مرد هوسراني که با آگهي استخدام قصد داشت زنان جوان را شکار و به آنها تجاوز کند در اولين شکار خود ناکام ماند.

به گزارش برنا، هفته گذشته دختري با مراجعه به دادسراي چهار رسالت از فردي که در کارگاه توليدي کار مي کرد به اتهام حمله براي تجاوز شکايت کرد.

دختر جوان درشکايت خود به بازپرس گفت: هفته گذشته پس از ديدن آگهي استخدام خياط خانم به کارگاه مورد نظر، مراجعه کردم و مردي که خود را صاحب کارآگاه معرفي مي کرد بلافاصله در آن کارگاه مرا استخدام کرد.

وي در ادامه گفت: کارگاه توليدي در طبقه دوم در يکي از پاساژ هاي تهران بود که من در آنجا کار مي کردم. طي مدتي که در آن جا بودم کسي مراجعه نکرد و فقط يک بار دو خانم به طور مشکوک به داخل حياط خلوت کارگاه رفته و چند دقيقه اي در آنجا با هم صحبت کردند و بلافاصله کارگاه را ترک کردند.
اين دختر جوان در ادامه گفت: روز حادثه تا ساعت دو مشغول کار بودم و وقتي که قصد رفتن به خانه را داشتم، صاحب کار به من پيشنهاد دوستي و رابطه داد و من از اين کار امتناع کردم. پس از رد پيشنهادش مرد صاحبکار به من حمله کرد و به قصد تجاوز مانع از خروج من شد.

بعد از داد و فرياد و کمک خواستن توانستم با زيرکي از چنگال او رهايي پيدا کرده و فرار کنم.
سهرابي داديار شعبه سيزدهم دادسراي رسالت، با توجه به حساس بودن موضوع بلافاصله دستور دستگيري مرد متجاوز را صادر کرد.
مأموران در يک عمليات پليسي موفق شدند امير- مرد متجاوز- در کارگاه توليدي دستگير کنند. پس از انتقال متهم به دادسراي ناحيه 4 رسالت وي به جرم خود اعتراف کرد.

گفتني است، امير با دستور بازپرس سهرابي روانه زندان شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید