خرید شال طلب 1760 دلاری از فدراسیون والیبال

فدراسیون والیبال فیلیپین به خاطر اقامت زودهنگام تیم بانوان نوجوان کشورمان در محل برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا خواستار پرداخت غرامت 1760 دلاری از سوی فدراسیون ایران شد.

به گزارش مهر، تیم والیبال نوجوانان ایران چهارشنبه هفته گذشته و یک روز زودتر از تاریخ مقرر برای ورود تیم ها به محل برگزاری مسابقات آسیا، در مانیل مستقر شد. این در حالی است که فیلیپینی ها به لحاظ مالی مسئولیتی در قبال اقامت یک روزه و خارج از برنامه کاروان 22 نفره ایران برعهده نگرفته اند.

فدراسیون والیبال فیلیپین که میزبان هفتمین دوره مسابقات قهرمانی بانوان نوجوان آسیاست ضمن واگذاری هزینه اقامت زودهنگام دختران والیبالیست به فدراسیون والیبال ایران، خواستار پرداخت 80 دلار به ازای هر یک از اعضای تیم اعزامی کشورمان شدند.

مسئولان فدراسیون والیبال در صدد هستند تا با استفاده از ABC از پرداخت جریمه 1760 دلاری منع شوند و یا میزان آن را تا سقف 40 دلار( به ازای هر نفر) کاهش دهند.

پیش از این تیم استرالیا نیز به دلیل دو روز اقامت زودهنگام در مانیل مستلزم پرداخت جریمه ای معادل 80 دلار در هر روز برای هر ورزشکار شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید