خرید شال مهاجم سنگالي استقلال تاييد نشد

مهاجم سنگالي مورد تاييد كادر فني تيم فوتبال استقلال قرار نگرفت.

به گزارش فارس، تمرين صبح استقلال امروز در آكادمي ملي المپيك برگزار شد.

در اين جلسه تمريني چهار ملي پوش آبي پوشان حاضر نبودند.

ابراهيم تقي پور بعد از مدت ها تمرينات گروهي خود را اغاز كرد. البته به لحاظ بدني مشكل دارد و بايد تمرينات فشرده تري را برگزار كند.

امير قلعه نويي با تاخير در محل تمرين حاضر شد و اميد طيري هم همانند روز هاي گذشته غايب بود.

فابيو جانواريو به دليل مصدوميت از تمرين معاف شد و به استراحت پرداخت.

مهاجم سنگالي نيز كه در تمرين ديروز اين تيم شركت كرده بود نتوانست نظر كادر فني را جلب كند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید