خرید شال همراهی كیهان و VOA علیه خاتمی

روزنامه كیهان دیروز در اقدامی عجیب و در واكنش به یكی از مطالب سایت حامیان خاتمی كه در آن درباره اخبار مورد ادعای VOA انتقاد شده بود، به جای VOA به حمله به حامیان خاتمی پرداخت.

به نوشته کارگزاران، این روزنامه در خبر ویژه دیروز خود با تیتر «تقدیر سایت حامیان خاتمی از عامل معروف موساد» با سانسور نقدهای جدی پایگاه خبری حامیان خاتمی (یاری) از نوری‌زاده اینگونه وانمود كرد كه حامیان خاتمی از وی تقدیر كرده‌اند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید