خرید شال چند ده ميليون دلار از كف فوتبال ايران مي‌رود

چندين ماه پيش و با خروج آرم كمپاني مجيد از روي پيراهن تيم ملي، شايعات فراواني درباره قرار گرفتن آرم كمپاني «دايي» در سمت چپ پيراهن تيم ملي مطرح شد كه به سرعت با تكذيب مديران فدراسيون فوتبال همراه گشت، اما زمان چندان طولاني لازم نبود تا اين مسأله تأييد شود.
 
به گزارش خبرنگار ورزشي «»، اردوي خرداد ماه تيم ملي فوتبال در اردبيل كه با حضور سرمربي تيم ملي برگزار شد، نخستين رونمايي از توليد كننده البسه جديد تيم ملي بود كه همان كمپاني تكذيب شده دايي بود.
 
در آن هنگام، رئيس كميته بازاريابي فدراسيون فوتبال در گفت‌وگويي با رد خبر قرارداد خريد پيراهن تيم ملي از دايي، اين خريد را موردي خواند و تأكيد كرد: يكسري اردوها هست كه فوري برگزار مي‌شود، مثل اردوي اردبيل و اين قضيه با اسپانسرينگ متفاوت است.
 
در اين ميان، تأكيد شده بود كه فدراسيون در حال رايزني براي جذب اسپانسر براي البسه تيم ملي است و اين اظهارات روزهاي نخست خرداد ماه رخ داد. پس از آن، شاهد برگزاري اردو يا ديدار فوري نبوديم و برنامه‌هاي تيم ملي در چهارچوب زمان‌بندي‌هاي مشخص انجام شد.
 
اما آيا به واقع هيچ كمپاني حاضر نيست براي تبليغات روي پيراهن تيم ملي فوتبال ايران به عنوان يكي از قدرت‌هاي آسيا هزينه‌اي پرداخت كند؟!
 
آنچه در تيم‌هاي ملي فوتبال دنيا مرسوم است، بستن قراردادهاي بلندمدت توليدي‌هاي بزرگ لباس با فدراسيون‌هاي فوتبال است، اما تيم ملي ايران، تنها در جام‌هاي جهاني با لباس‌هاي توليدي پوما حاضر شده است.
در واقع، فدراسيون فوتبال كشورمان مي‌تواند سودي چندين برابر حق پخش تلويزيوني و نزديك به چند ده ميليون دلار از آن خود سازد كه در اوضاع كنوني از كف فوتبال ايران مي‌رود.
 
اين در حالي است كه يكي از منابع مالي در نظر گرفته شده براي فدراسيون فوتبال بر پايه بند 5 ماده 69 اساسنامه جديد اين فدراسيون، عوايد حاصل از ساخت، توليد، توزيع و فروش لوازم و وسايل ورزشي، به ويژه براي تيم‌هاي ملي است كه با گذشت ماه‌ها، اين مسأله به لحاظ قانوني نيز با چالش روبه‌رو شده است.
متن کامل را در ورزشي بخوانيد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید