خرید شال کشف طرح ترور رئیس‏جمهور الجزایر

مقامات امنيتي الجزاير از كشف توطئه ترور رئيس جمهور اين كشور خبر دادند.

به گفته اين مقامات جزئيات اين خبر را پس از دستگيري سرنخ هايي از تروريست ها اعلام خواهند كرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید