خرید شال یزدانی خرم كانديداي ریاست شد

محمدرضا یزدانی خرم امروز با حضور در کمیته ملی المپیک برای سمت ریاست و دبیرکلی کمیته ملی المپیک، ثبت نام کرد.

به گزارش مهر، رئیس فدراسیون کشتی امروز با حضور در کمیته ملی المپیک برای سمت ریاست و دبیرکلی دهمین مجمع کمیته ملی المپیک ثبت نام کرد.

امروز یکشنبه 21 مهرماه آخرین روز از ثبت نام کاندیداهای هیئت رئیسه و هیئت اجرایی حاضر در دهمین مجمع انتخابات کمیته ملی المپیک است. این مجمع هفتم آبان ماه در تهران برگزار می شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید