خرید شال آتش‌سوزي در يك سوناي ‌خشك در تهران

آتش‌سوزي در يك مجموعه سوناي خشك با همكاري آتش‌نشانان دو ايستگاه آتش‌نشاني تهران، خاموش شد.

به گزارش فارس به نقل از آتش‌نشاني، با اطلاع‌رساني چندين شهروند با سامانه 125، ‌نيروهاي ايستگاه 106 و 101 اين سازمان ‌به محل آتش‌سوزي در خيابان حافظ، كوچه سام‌ اعزام شدند.
اين حادثه در يك مجموعه استخر و سونا كه در طبقه زير‌زمين يك ساختمان 3 طبقه قرار دارد، روي داد.
شدت آتش‌سوزي به حدي بود كه دود و شعله آتش سراسر كوچه و آسمان آن را فرا گرفته بود.

آتش‌نشانان با پوشيدن لباس كامل ايمني و با به كارگيري دستگاه تنفسي و دو رشته لوله آب‌دهي وارد محل آتش‌سوزي شدند و آتش را كه كانون آن در قسمت سوناي استخر بود، كاملاً خاموش كردند.

اين حادثه فرد آسيب ديده‌اي نداشته و نيروهاي آتش‌نشاني با استفاده از دستگاه فن، فشار مثبت دود پر حجمي كه محيط استخر و طبقات فوقاني را فرا گرفته بود، تخليه كردند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید