خرید شال بازار تهران بازگشایی شد

بازار تهران امروز دوباره کار خود را از سر گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان همایش جامعه انجمنهای اسلامی بازار و با حضور رؤسای اتحادیه ها بازار تهران امروز صبح بازگشایی شد.

روز گذشته بازار تهران توسط کسانی که از جاهای دیگر غیر از اصناف خط می گرفتند تعطیل شده بود.

گفته می شود با وجود توافق شب گذشته میان وزارتخانه های بازرگانی واقتصاد از یک سو و نمایندگان اصناف کشور از سوی دیگر مبنی بر حل مشکلات موجود درراستای فعالیت عادی بازار، برخی جریانات در پی تداوم وضعیت متشنج در بازار بوده و در پی آنند که با ایجاد تحصن بازار را به تعطیلی کشانده تا با این اعتراض اجرای قانون مالیات ارزش افزوده را برای همیشه متوقف نمایند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید